niedziela, 20 maja 2018
. . . .

Projekty Europejskie

Rozgryź swój biznes

  

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Rozgryź swój biznes,

złożony w ramach konkursu numer POWR.02.02.00-IP.09-00-002/16

dla działania 2.2 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu

Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój został

rekomendowany do dofinansowania w dniu 23 maja 2016 roku.

 

Projekt Rozgryź swój biznes, realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą

oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w partnerstwie

z Funduszem Górnośląskim S.A. w Katowicach.

 

Projekt realizowany będzie w okresie od 01 października 2016

do 31maja 2018 roku.

 

Wartość projektu to 468 568,15 zł, w tym dofinansowanie Unii

Europejskiej to 394 909,23 zł.

 

Projekt i jego cel.

Celem projektu jest podniesienie poziomu konkurencyjności mikro

i małych firm z branży gastronomicznej z terenu województwa śląskiego,

poprzez opracowanie dla nich analizy potrzeb rozwojowych i doradztwa

w zakresie wdrożenia planów rozwojowych.

Do kogo?

Projekt skierowany jest do 32 mikro i małych firm, działających w branży

gastronomicznej prowadzących działalność na terenie województwa

śląskiego.

Co oferujemy?

Dla każdej z firm przeprowadzona zostanie analiza potrzeb rozwoju

i opracowany plan rozwoju. Określony zostanie zakres działań

niezbędnych do zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb, w tym

wykorzystanie systemów finansowania w regionach.

W zakresie tworzenia planu rozwoju zostanie dokonana analiza dwóch

perspektyw, infrastruktury oraz zasobów ludzkich. Do celów opracowania

planu rozwoju zostanie przeprowadzona analiza SWOT oraz określona

zostanie misja/wizja, wartości ważne dla firmy.

 

Kontakt: Monika Dudek

e-mail: projekty@ir.katowice.pl

Telefon 32 2596261

. . . .

Dla gimnazjalistów

. . . .

Rzemieślnicze e-kw@lifikacje

. .

Fundusze unijne 2014-2020

. .

e-Platforma

. . . .

Wyszukiwarka

. .

Reklama

Euro-Centrum
. . . .

Zarząd Izby

. . . .

Prezes Zarządu

. . . .

Dyrektor Naczelny

 

. . . .

Sale konferencyjne, szkoleniowe i rekrutacyjne

. . . .

Logowanie

login
hasło
Nie posiadasz własnego konta? Poproś pracownika IR
o przydzielenie własnego loginu i hasła.
. . . .
. . . .

GPW, kursy walut

Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2018-05-18 18:59)
WIG 58740.33 -1,01%
WIG20 2230.32 -1,13%
mWIG40 4535.43 -1,31%
sWIG80 13965.18 -0,14%
Wspierane przez Money.pl
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2018-05-18
USD 3,6385 +0,28%
EUR 4,2958 +0,21%
CHF 3,6413 +0,51%
GBP 4,9117 +0,05%
Wspierane przez Money.pl
. . . .

Pogoda

. . . .

Rzemiosło na YouTube.com

. . . .

Corporate Social Responsibility

Promujemy społeczną odpowiedzialność biznesu (corporate social responsibility) oraz elastyczne formy zatrudnienia. Zagadnienia te są niezwykle istotne szczególnie w obecnej sytuacji, jako element łagodzenia skutków kryzysu. Zobacz jakie mamy propozycje wspólnie ze związkami zawodowymi.

Czytaj więcej...

Dla Bezrobotnych

Sprawdź propozycje Izby dla osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy, które mogą skorzystać z naszych specjalnych projektów. Izba współpracuje w tym zakresie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach oraz powiatowymi urzędami pracy Województwa Śląskiego, wnioskując o pokrycie kosztów szkoleń z rezerwy Funduszu Pracy.

Projekt ''Pierwsza szychta''

Projekt Izby "Pierwsza szychta" realizowany w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej "Equal" został wybrany jako jeden z najlepszych w Unii Europejskiej projektów w ramach dialogu społecznego.

Czytaj więcej...

top
Copyright © 2010-2013 Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach wykonanie: input.com.pl