piątek, 20 lipca 2018
. . . .

Projekty Europejskie

Adepci Śląskiego Rzemiosła

Informacje o projekcie

Projekt Adepci Śląskiego Rzemiosła realizowany jest przez

Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej

Przedsiębiorczości w Katowicach.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Wiedza Edukacja Rozwój w okresie 2014-2020.

Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez

pracy na regionalnym rynku pracy.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 lipca 2016 roku do

30 kwietnia 2018 roku.

Wartość projektu to 927 020,00 zł.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej to 781 292,46 zł.

Cel Projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenia możliwości

zatrudnienia 50 młodych osób do 29 roku życia

z województwa śląskiego, pozostających bez pracy

w szczególności nie uczestniczących w kształceniu

i szkoleniu.

 

Dla kogo?

Projekt skierowany jest do osób młodych, w tym

niepełnosprawnych, w wieku 15-29, które spełniają łącznie

trzy warunki:

1. nie pracują czyli są osobami bezrobotnymi

lub biernymi zawodowo,

2. nie kształcą się, to znaczy nie uczestniczą

w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,

3. nie szkolą się to znaczy nie uczestniczą

w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie,

uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności

i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do

wykonywania pracy.

Wsparcie w ramach projektu:

1. Doradztwo zawodowe.

2. Pośrednictwo pracy.

3. Warsztaty z autoprezentacji i aktywnych metod

poszukiwania pracy.

4. Nauka zawodu rzemieślniczego u pracodawcy w ilości

1008 godz.

5. Potwierdzenie kwalifikacji zawodowych egzaminem

czeladniczym.

Uczestnikom projektu zostaną zapewnione odpowiednie

warunki i materiały adekwatne do realizowanego

wsparcia:

  • materiały szkoleniowe, informatory do egzaminu,
  • narzędzia branżowe do nauki zawodu.
  • stypendia szkoleniowe.
  • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia odbywające się

            poza miejscem zamieszkania uczestnika.

  • badania lekarskie,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych

            wypadków.

Tytuł kwalifikacyjny czeladnika jest wysoko ceniony wśród

przedsiębiorców. Po uwierzytelnieniu świadectwa czeladniczego

przez Związek Rzemiosła Polskiego

oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznawany jest w całej

Unii Europejskiej.

 

Kontakt Monika Dudek,

tel. 32 2596261,

e-mail projekty@ir.katowice.pl

 

Szczegóły projektu do pobrania 1

Szczegóły projektu do pobrania 2

 

. . . .

Dla gimnazjalistów

. . . .

Rzemieślnicze e-kw@lifikacje

. .

Fundusze unijne 2014-2020

. .

e-Platforma

. . . .

Wyszukiwarka

. .

Reklama

Śląskie. Pozytywna energia: Województwo Śląskie
. . . .

Zarząd Izby

. . . .

Prezes Zarządu

. . . .

Dyrektor Naczelny

 

. . . .

Sale konferencyjne, szkoleniowe i rekrutacyjne

. . . .

Logowanie

login
hasło
Nie posiadasz własnego konta? Poproś pracownika IR
o przydzielenie własnego loginu i hasła.
. . . .
. . . .

GPW, kursy walut

Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2018-07-19 18:59)
WIG 56585.5 +0,26%
WIG20 2146.82 -0,11%
mWIG40 4205.05 +0,15%
sWIG80 12650.48 -0,37%
Wspierane przez Money.pl
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2018-07-19
USD 3,7163 +0,36%
EUR 4,3155 +0,28%
CHF 3,7121 +0,49%
GBP 4,8348 +0,15%
Wspierane przez Money.pl
. . . .

Pogoda

. . . .

Rzemiosło na YouTube.com

. . . .

Corporate Social Responsibility

Promujemy społeczną odpowiedzialność biznesu (corporate social responsibility) oraz elastyczne formy zatrudnienia. Zagadnienia te są niezwykle istotne szczególnie w obecnej sytuacji, jako element łagodzenia skutków kryzysu. Zobacz jakie mamy propozycje wspólnie ze związkami zawodowymi.

Czytaj więcej...

Dla Bezrobotnych

Sprawdź propozycje Izby dla osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy, które mogą skorzystać z naszych specjalnych projektów. Izba współpracuje w tym zakresie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach oraz powiatowymi urzędami pracy Województwa Śląskiego, wnioskując o pokrycie kosztów szkoleń z rezerwy Funduszu Pracy.

Projekt ''Pierwsza szychta''

Projekt Izby "Pierwsza szychta" realizowany w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej "Equal" został wybrany jako jeden z najlepszych w Unii Europejskiej projektów w ramach dialogu społecznego.

Czytaj więcej...

top
Copyright © 2010-2013 Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach wykonanie: input.com.pl