piątek, 20 lipca 2018
. . . .

Projekty Europejskie

Europejskie standardy kształcenia zawodowego

 

Projekt "Europejskie standardy kształcenia zawodowego" zakłada organizację tygodniowej wymiany międzynarodowej dla 20 osobowej grupy uczestników, którzy bezpośrednio zajmują się kwestiami związanymi z kształceniem zawodowym. Partnerem Izby w projekcie a zarazem instytucją "przyjmującą" jest Braga Mobility w Portugalii.

Projekt pozwoli uczestnikom poznać politykę edukacyjną Portugalii dotyczącą przede wszystkim rozwijania idei kształcenia zawodowego młodzieży i dorosłych, poznanie stosowanego w Portugalii systemu uznawania i zatwierdzania kwalifikacji, poznanie strategii działań podejmowanych wobec całej populacji ludności portugalskiej, mających na celu zdobycie kwalifikacji zawodowych i zatrudnienia.

Do najważniejszych celów projektu należą:

1. Poznanie nowych metod opracowywania szkoleń, działań pod kątem aktualnej sytuacji na rynku pracy uwzględniających nowoczesne technologie oraz innowacyjne podejście w metodyce szkoleń.

2. Zapoznanie się z odmiennymi metodami szkoleniowymi, programami, działaniami podejmowanymi w celu aktywizacji osób na rynku pracy.

3. Wymiana doświadczeń w zakresie szkoleń zawodowych.

4. Zdobycie nowych kwalifikacji.

5. Wspólne opracowanie metod i programów szkoleniowych na rzecz podniesienia kwalifikacji zawodowych w obu krajach.

 

Koszt wyjazdu Uczestników w pełni pokrywany jest ze środków Programu Leonardo da Vinci. Ponadto Uczestnikom zapewnione zostanie przygotowanie językowe (40 godz.) i przygotowanie kulturowe (1 spotkanie; przygotowanie będzie kontynuowane w Portugalii i będzie miało postać wycieczek z przewodnikiem).

 

Wymagania wobec uczestników:
Do udziału w projekcie mobilności „Europejskie standardy kształcenia zawodowego” mogą zgłaszać się osoby mające bezpośredni wpływ na kształcenie zawodowe osób bezrobotnych w różnych zawodach rzemieślniczych w różnym zakresie. Będą to w szczególności:

a) przedstawiciele powiatowych urzędów pracy- odpowiedzialni za kształcenie, szkolenia, funkcjonowanie centrów aktywizacji zawodowej;

b) przedstawiciele wojewódzkiego urzędu pracy, odpowiedzialni za działania podejmowane w ramach obserwatorium rynku pracy - dokonujący analiz rynku pracy, monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, badań popytu na kwalifikacje i umiejętności zawodowe, zawodów i specjalności;

c) przedstawiciele powiatowych rad zatrudnienia - zajmujący się wydawaniem opinii w sprawach dot. kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego.

 

Zadania uczestników projektu:
• uczestnictwo w codziennych spotkaniach z partnerem Izby Rzemieślniczej
• aktywny udział w prowadzonych dyskusjach i wymianie doświadczeń podczas pobytu
• przygotowanie materiałów merytorycznych w porozumieniu z organizatorem
• uczestnictwo w przygotowaniu językowym i kulturowym
• wypełnienie elektronicznego raportu w systemie Mobility Tool po powrocie z wymiany doświadczeń (instrukcja dostępu zostanie udzielona przez organizatora)
• przygotowanie własnego raportu z wymiany doświadczeń (opisującego wady i zalety jednego z rozwiązań wdrożonych w instytucji partnerskiej) oraz przedstawienie swoich wniosków i sugestii związanych z pobytem.

 

Kryteria wyboru uczestników:
1. Zatrudnienie na stanowisku bezpośrednio związanym z obszarem aktywizacji zawodowej.
2. Status pracownika powiatowego i wojewódzkiego urzędu pracy, urzędu marszałkowskiego, powiatowej rady zatrudnienia (maksymalnie 2 osoby z jednej instytucji).
3. Znajomość języka angielskiego lub portugalskiego w stopniu komunikatywnym.
4. Motywacja do udziału w wymianie doświadczeń.

 

 

 

aktualności

. . . .

Dla gimnazjalistów

. . . .

Rzemieślnicze e-kw@lifikacje

. .

Fundusze unijne 2014-2020

. .

e-Platforma

. . . .

Wyszukiwarka

. .

Reklama

Promocja kształcenia ustawicznego w województwie śląskim
. . . .

Zarząd Izby

. . . .

Prezes Zarządu

. . . .

Dyrektor Naczelny

 

. . . .

Sale konferencyjne, szkoleniowe i rekrutacyjne

. . . .

Logowanie

login
hasło
Nie posiadasz własnego konta? Poproś pracownika IR
o przydzielenie własnego loginu i hasła.
. . . .
. . . .

GPW, kursy walut

Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2018-07-19 18:59)
WIG 56585.5 +0,26%
WIG20 2146.82 -0,11%
mWIG40 4205.05 +0,15%
sWIG80 12650.48 -0,37%
Wspierane przez Money.pl
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2018-07-19
USD 3,7163 +0,36%
EUR 4,3155 +0,28%
CHF 3,7121 +0,49%
GBP 4,8348 +0,15%
Wspierane przez Money.pl
. . . .

Pogoda

. . . .

Rzemiosło na YouTube.com

. . . .

Projekt ''Pierwsza szychta''

Projekt Izby "Pierwsza szychta" realizowany w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej "Equal" został wybrany jako jeden z najlepszych w Unii Europejskiej projektów w ramach dialogu społecznego.

Czytaj więcej...

Corporate Social Responsibility

Promujemy społeczną odpowiedzialność biznesu (corporate social responsibility) oraz elastyczne formy zatrudnienia. Zagadnienia te są niezwykle istotne szczególnie w obecnej sytuacji, jako element łagodzenia skutków kryzysu. Zobacz jakie mamy propozycje wspólnie ze związkami zawodowymi.

Czytaj więcej...

Dla Bezrobotnych

Sprawdź propozycje Izby dla osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy, które mogą skorzystać z naszych specjalnych projektów. Izba współpracuje w tym zakresie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach oraz powiatowymi urzędami pracy Województwa Śląskiego, wnioskując o pokrycie kosztów szkoleń z rezerwy Funduszu Pracy.
top
Copyright © 2010-2013 Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach wykonanie: input.com.pl