piątek, 20 lipca 2018
. . . .

Projekty Europejskie

Aktywizacja zawodowa młodzieży rzemieślniczej kończącej naukę zawodu w latach 2002-2004

Projekt "Aktywizacja zawodowa młodzieży rzemieślniczej kończącej naukę zawodu w latach 2002-2004" realizowany był przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w ramach Programu Phare 2002 RZL - "Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży dla osób prawnych nie działających dla osiągnięcia zysku". Projekt współfinansowany był ze środków programu Unii Europejskiej PHARE i realizowany był pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

 

Celem projektu było wypracowanie mechanizmów pomocy młodzieży bezrobotnej do 25 roku życia szczególnie zagrożonej długoletnim bezrobociem, która kończy naukę w zawodach rzemieślniczych, poprzez stworzenie Biura Aktywizacji Zawodowej (BAZ). Biuro oferowało kompleksową pomoc młodocianym w trakcie trwania projektu jak również po jego zakończeniu. Głównym zadaniem Biuro było stworzenie Indywidualnych Planów Działania (IPD) dla 300 uczestników projektu.

BAZ zapewniał Beneficjentom:

  • indywidualne kontakty z doradcą zawodowym,
  • pomoc w opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej,
  • grupowe sesje dotyczące warsztatów samopoznania oraz rynku pracy (warsztat samopoznania, rynek pracy),
  • tworzenie i realizację Indywidualnego Planu Działania,
  • szkolenia i warsztaty grupowe z zakresu: techniki i narzędzia poszukiwania pracy, autoprezentacja, moja własna firma, szkolenia z zakresu przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcami,
  • marketing uczestników projektu u potencjalnych pracodawców,
  • dwumiesięczne szkolenia w miejscu pracy zorganizowane dla uczestników projektu umożliwiające uczestnikom wyższą specjalizację w zawodzie lub przekwalifikowanie zawodowe (uczestnicy szkoleń otrzymywali wynagrodzenie oraz zwrot kosztów podróży),
  • pośrednictwo dla osób poszukujących pracy

 

Dzięki realizacji projektu nasza Izba w sposób aktywny włączyła się w proces zwalczania problemu bezrobocia poprzez pomoc młodzieży rzemieślniczej w znalezieniu się na dzisiejszym konkurencyjnym rynku pracy. Projekt zakończył się w lipcu 2005 roku. W trakcie jego realizacji przeprowadzane były rozmowy indywidualne każdego uczestnika z psychologiem oraz doradcą zawodowym, które miały na celu opracować Indywidualny Plan Działania. Następnie odbyły się szkolenia w miejscu pracy dla 50 najlepszych uczestników naszego projektu. Staże zawodowe u rzemieślników miały na celu poszerzenie praktycznej wiedzy w danej dziedzinie lub też przekwalifikowanie na inną specjalizację. Ważnym etapem było również uczestnictwo w grupowych sesjach szkoleniowych. Korzystając z doświadczenia partnera projektu działanie to realizowane było przez ekspertów Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia. Natomiast szkolenia w zakresie zakładania własnej działalności prowadzone były przez doświadczonych pracowników naszej Izby. Ostatnim etapem było przygotowanie bilansu uczestnictwa w projekcie. Psycholodzy i doradcy zawodowi współpracujący z uczestnikami przez okres trwania całego projektu przeprowadzili podsumowanie koncentrując się na najważniejszych sukcesach każdego z uczestników.

 

Projekt stworzył unikalną szansę na aktywizację zawodową bezrobotnej młodzieży rzemieślniczej oraz wejścia na rynek pracy poprzez znalezienie zatrudnienia. Partnerem projektu BAZ jest Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w Dąbrowie Górniczej. W realizację projektu włączył się również Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

 

        

. . . .

Dla gimnazjalistów

. . . .

Rzemieślnicze e-kw@lifikacje

. .

Fundusze unijne 2014-2020

. .

e-Platforma

. . . .

Wyszukiwarka

. .

Reklama

Promocja kształcenia ustawicznego w województwie śląskim
. . . .

Zarząd Izby

. . . .

Prezes Zarządu

. . . .

Dyrektor Naczelny

 

. . . .

Sale konferencyjne, szkoleniowe i rekrutacyjne

. . . .

Logowanie

login
hasło
Nie posiadasz własnego konta? Poproś pracownika IR
o przydzielenie własnego loginu i hasła.
. . . .
. . . .

GPW, kursy walut

Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2018-07-19 18:59)
WIG 56585.5 +0,26%
WIG20 2146.82 -0,11%
mWIG40 4205.05 +0,15%
sWIG80 12650.48 -0,37%
Wspierane przez Money.pl
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2018-07-19
USD 3,7163 +0,36%
EUR 4,3155 +0,28%
CHF 3,7121 +0,49%
GBP 4,8348 +0,15%
Wspierane przez Money.pl
. . . .

Pogoda

. . . .

Rzemiosło na YouTube.com

. . . .

Corporate Social Responsibility

Promujemy społeczną odpowiedzialność biznesu (corporate social responsibility) oraz elastyczne formy zatrudnienia. Zagadnienia te są niezwykle istotne szczególnie w obecnej sytuacji, jako element łagodzenia skutków kryzysu. Zobacz jakie mamy propozycje wspólnie ze związkami zawodowymi.

Czytaj więcej...

Projekt ''Pierwsza szychta''

Projekt Izby "Pierwsza szychta" realizowany w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej "Equal" został wybrany jako jeden z najlepszych w Unii Europejskiej projektów w ramach dialogu społecznego.

Czytaj więcej...

Dla Bezrobotnych

Sprawdź propozycje Izby dla osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy, które mogą skorzystać z naszych specjalnych projektów. Izba współpracuje w tym zakresie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach oraz powiatowymi urzędami pracy Województwa Śląskiego, wnioskując o pokrycie kosztów szkoleń z rezerwy Funduszu Pracy.
top
Copyright © 2010-2013 Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach wykonanie: input.com.pl