piątek, 20 lipca 2018
. . . .

Projekty Europejskie

Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR na Śląsku

 Projekt „Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR na Śląsku” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Forum Odpowiedzialnego Biznesu z Warszawy.

Projekt polega na rozwoju współpracy międzysektorowej organizacji na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu na Śląsku w latach 2012 – 2013.

Celem projektu jest:

- zwiększenie dostępu 260 os. (w tym 133 kobiet) do wiedzy na temat barier stanu i barier wdrażania CSR przez Śląskie przedsiębiorstwa w latach 2012 – 2013,

- podniesienie świadomości na temat korzyści wdrażania CSR,

- zwiększenie poziomu wiedzy na temat dialogu społecznego i zasad efektywnej współpracy międzysektorowej w obszarze CSR,

- zwiększenie zaangażowania 86 przedstawicieli społeczności lokalnych instytucji publicznych w inicjowanie społecznie odpowiedzialnych działań na szczeblu regionalnym i lokalnym.

Wsparciem zostanie objętych 260 osób z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem stanu wiedzy, zamieszkałych i/lub pracujących na terenie województwa śląskiego. W ramach realizacji projektu przewidziano 2 konferencje regionalne (otwierającą i zamykającą projekt) oraz 8 dwudniowych seminariów.

Okres realizacji projektu: luty 2012 r – maj 2013 r. 

. . . .

Dla gimnazjalistów

. . . .

Rzemieślnicze e-kw@lifikacje

. .

Fundusze unijne 2014-2020

. .

e-Platforma

. . . .

Wyszukiwarka

. .

Reklama

KHW
. . . .

Zarząd Izby

. . . .

Prezes Zarządu

. . . .

Dyrektor Naczelny

 

. . . .

Sale konferencyjne, szkoleniowe i rekrutacyjne

. . . .

Logowanie

login
hasło
Nie posiadasz własnego konta? Poproś pracownika IR
o przydzielenie własnego loginu i hasła.
. . . .
. . . .

GPW, kursy walut

Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2018-07-19 18:59)
WIG 56585.5 +0,26%
WIG20 2146.82 -0,11%
mWIG40 4205.05 +0,15%
sWIG80 12650.48 -0,37%
Wspierane przez Money.pl
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2018-07-19
USD 3,7163 +0,36%
EUR 4,3155 +0,28%
CHF 3,7121 +0,49%
GBP 4,8348 +0,15%
Wspierane przez Money.pl
. . . .

Pogoda

. . . .

Rzemiosło na YouTube.com

. . . .

Projekt ''Pierwsza szychta''

Projekt Izby "Pierwsza szychta" realizowany w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej "Equal" został wybrany jako jeden z najlepszych w Unii Europejskiej projektów w ramach dialogu społecznego.

Czytaj więcej...

Dla Bezrobotnych

Sprawdź propozycje Izby dla osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy, które mogą skorzystać z naszych specjalnych projektów. Izba współpracuje w tym zakresie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach oraz powiatowymi urzędami pracy Województwa Śląskiego, wnioskując o pokrycie kosztów szkoleń z rezerwy Funduszu Pracy.

Corporate Social Responsibility

Promujemy społeczną odpowiedzialność biznesu (corporate social responsibility) oraz elastyczne formy zatrudnienia. Zagadnienia te są niezwykle istotne szczególnie w obecnej sytuacji, jako element łagodzenia skutków kryzysu. Zobacz jakie mamy propozycje wspólnie ze związkami zawodowymi.

Czytaj więcej...

top
Copyright © 2010-2013 Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach wykonanie: input.com.pl