piątek, 20 lipca 2018
. . . .

Projekty Europejskie

Edukacja w rzemiośle ma przyszłość!

Projekt "Edukacja w rzemiośle ma przyszłość!" zakłada organizację tygodniowej wymiany międzynarodowej dla 20 osobowej grupy uczestników, którzy bezpośrednio zajmują się kwestiami związanymi z kształceniem zawodowym. Partnerem Izby w projekcie a zarazem instytucją "przyjmującą" jest Stowarzyszenie przedsiębiorstw na rzecz edukacji w Hiszpanii.

Inicjatywa ta ma na celu wymianę doświadczeń w zakresie szkoleń zawodowych, poznanie nowych metod opracowywania szkoleń, zapoznanie się z odmiennymi metodami szkoleniowymi stosowanymi w krajach obu partnerów oraz zdobycie nowych kwalifikacji. Koszt wyjazdu Uczestników w pełni pokrywany jest ze środków Programu Leonardo da Vinci. Ponadto Uczestnikom zapewnione zostanie przygotowanie językowe (40 godz.) i przygotowanie kulturowe (1 spotkanie; przygotowanie będzie kontynuowane w Hiszpanii i będzie miało postać wycieczek z przewodnikiem).

Wymagania wobec uczestników:
Do udziału w projekcie mobilności „Edukacja w rzemiośle ma przyszłość!” mogą zgłaszać się osoby bezpośrednio związane z kształceniem zawodowym w branży rzemieślniczej:
a) pracownicy Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach:
- zaangażowani w kształcenie mistrzów i czeladników,
- odpowiedzialni za przygotowanie projektów szkoleniowych,
- decydujący o merytorycznej zawartości szkoleń, w tym wprowadzanie dodatkowych elementów w projektach szkoleniowych,
- kadra kierownicza odpowiedzialna za zarządzanie zasobami ludzkimi w Izbie Rzemieślniczej w Katowicach,
b) pracownicy śląskich Cechów branżowych (organizacji terytorialnych Izby katowickiej), odpowiedzialni za kształcenie zawodowe,
c) przedstawiciele komisji egzaminacyjnych Izby Rzemieślniczej w Katowicach,
d) nauczyciele szkół zawodowych i technikum,
e) doradcy zawodowi.

Zadania uczestników projektu:
• uczestnictwo w codziennych spotkaniach z partnerem Izby Rzemieślniczej
• aktywny udział w prowadzonych dyskusjach i wymianie doświadczeń podczas pobytu
• przygotowanie materiałów merytorycznych w porozumieniu z organizatorem
• uczestnictwo w przygotowaniu językowym i kulturowym
• wypełnienie elektronicznego raportu w systemie Rap4Leo po powrocie z wymiany doświadczeń (instrukcja dostępu zostanie udzielona przez organizatora)
• przygotowanie własnego raportu z wymiany doświadczeń (opisującego wady i zalety jednego z rozwiązań wdrożonych w instytucji partnerskiej) oraz przedstawienie swoich wniosków i sugestii związanych z pobytem
• opracowanie wytycznych do strategii promocji rzemiosła polskiego w celu poprawienia jego wizerunku na rynku pracy.
 

Kryteria wyboru uczestników:
- zatrudnienie na stanowisku bezpośrednio związanym z kształceniem i szkoleniem zawodowym,
- osoba związana z Izbą Rzemieślniczą w Katowicach lub Cechem zrzeszonym w katowickiej Izbie Rzemieślniczej,
- przynajmniej podstawowa znajomość języka angielskiego lub hiszpańskiego,
- motywacja do udziału w wymianie doświadczeń.
 

aktualności

. . . .

Dla gimnazjalistów

. . . .

Rzemieślnicze e-kw@lifikacje

. .

Fundusze unijne 2014-2020

. .

e-Platforma

. . . .

Wyszukiwarka

. .

Reklama

Śląskie. Pozytywna energia: Województwo Śląskie
. . . .

Zarząd Izby

. . . .

Prezes Zarządu

. . . .

Dyrektor Naczelny

 

. . . .

Sale konferencyjne, szkoleniowe i rekrutacyjne

. . . .

Logowanie

login
hasło
Nie posiadasz własnego konta? Poproś pracownika IR
o przydzielenie własnego loginu i hasła.
. . . .
. . . .

GPW, kursy walut

Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2018-07-19 18:59)
WIG 56585.5 +0,26%
WIG20 2146.82 -0,11%
mWIG40 4205.05 +0,15%
sWIG80 12650.48 -0,37%
Wspierane przez Money.pl
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2018-07-19
USD 3,7163 +0,36%
EUR 4,3155 +0,28%
CHF 3,7121 +0,49%
GBP 4,8348 +0,15%
Wspierane przez Money.pl
. . . .

Pogoda

. . . .

Rzemiosło na YouTube.com

. . . .

Corporate Social Responsibility

Promujemy społeczną odpowiedzialność biznesu (corporate social responsibility) oraz elastyczne formy zatrudnienia. Zagadnienia te są niezwykle istotne szczególnie w obecnej sytuacji, jako element łagodzenia skutków kryzysu. Zobacz jakie mamy propozycje wspólnie ze związkami zawodowymi.

Czytaj więcej...

Dla Bezrobotnych

Sprawdź propozycje Izby dla osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy, które mogą skorzystać z naszych specjalnych projektów. Izba współpracuje w tym zakresie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach oraz powiatowymi urzędami pracy Województwa Śląskiego, wnioskując o pokrycie kosztów szkoleń z rezerwy Funduszu Pracy.

Projekt ''Pierwsza szychta''

Projekt Izby "Pierwsza szychta" realizowany w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej "Equal" został wybrany jako jeden z najlepszych w Unii Europejskiej projektów w ramach dialogu społecznego.

Czytaj więcej...

top
Copyright © 2010-2013 Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach wykonanie: input.com.pl