piątek, 20 lipca 2018
. . . .

Projekty Europejskie

„Rzemieślnik jako artysta – różnorodne metody rozwoju rzemiosła oraz kształcenia zawodowego”
Projekt mobilności "Rzemieślnik jako artysta – różnorodne metody rozwoju rzemiosła oraz kształcenia zawodowego", dofinansowany w ramach programu edukacyjnego Leonardo da Vinci, zakłada organizację tygodniowej wymiany międzynarodowej dla grupy 15 osób bezpośrednio związanych z kształceniem zawodowym w branży rzemieślniczej.
Inicjatywa ta ma na celu poznanie odmiennego  systemu edukacji zawodowej oraz wymianę doświadczeń i zdobycie nowych kwalifikacji przez uczestników projektu w zakresie szkoleń zawodowych. Projekt zakłada również wspólne opracowanie nowatorskich metod szkolenia zawodowego rzemieślników. Koszt wyjazdu Uczestników w pełni pokrywany jest ze środków Programu Leonardo da Vinci. Ponadto Uczestnikom zapewnione zostanie przygotowanie językowe, tj. zorganizowany w Katowicach w wymiarze 40 godzin kurs języka angielskiego, z podziałem na dwie grupy o różnym stopniu zaawansowania. Program przygotowania kulturowego, który będzie realizowany przez instytucję partnerską.
Wymagania wobec uczestników:
Do udziału w projekcie mobilności „Rzemieślnik jako artysta – różnorodne metody rozwoju rzemiosła oraz kształcenia zawodowego” mogą zgłaszać się osoby bezpośrednio związane z kształceniem zawodowym w branży rzemieślniczej:
a) pracownicy Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach:
- zaangażowani w kształcenie mistrzów i czeladników,
- odpowiedzialni za przygotowanie projektów szkoleniowych,
- decydujący o merytorycznej zawartości szkoleń, w tym wprowadzanie dodatkowych elementów w projektach szkoleniowych,
- kadra kierownicza odpowiedzialna za zarządzanie zasobami ludzkimi w Izbie Rzemieślniczej w Katowicach,
b) pracownicy śląskich Cechów branżowych (organizacji terytorialnych Izby katowickiej), odpowiedzialni za kształcenie zawodowe,
c) przedsiębiorcy zrzeszeni w Cechu lub Izbie Rzemieślniczej w Katowicach,
d) przedstawiciele różnych zawodów rzemieślniczych, w tym fryzjerzy, cukiernicy, kowale, złotnicy, witrażyści.

 Zadania uczestników projektu:
•    uczestnictwo w codziennych spotkaniach z partnerem Izby Rzemieślniczej
•    aktywny udział w prowadzonych dyskusjach i wymianie doświadczeń podczas pobytu
•    przygotowanie materiałów merytorycznych w porozumieniu z organizatorem
•    uczestnictwo w przygotowaniu językowym i kulturowym
•    wypełnienie elektronicznego raportu w systemie Rap4Leo po powrocie z wymiany doświadczeń (instrukcja dostępu zostanie udzielona przez organizatora)
•    przygotowanie własnego raportu z wymiany doświadczeń (opisującego wady i zalety jednego z rozwiązań wdrożonych w instytucji partnerskiej) oraz przedstawienie swoich wniosków i sugestii związanych z pobytem
•    opracowanie wytycznych do strategii promocji rzemiosła polskiego w celu poprawienia jego wizerunku na rynku pracy.

aktualności

. . . .

Dla gimnazjalistów

. . . .

Rzemieślnicze e-kw@lifikacje

. .

Fundusze unijne 2014-2020

. .

e-Platforma

. . . .

Wyszukiwarka

. .

Reklama

public relations
. . . .

Zarząd Izby

. . . .

Prezes Zarządu

. . . .

Dyrektor Naczelny

 

. . . .

Sale konferencyjne, szkoleniowe i rekrutacyjne

. . . .

Logowanie

login
hasło
Nie posiadasz własnego konta? Poproś pracownika IR
o przydzielenie własnego loginu i hasła.
. . . .
. . . .

GPW, kursy walut

Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2018-07-19 18:59)
WIG 56585.5 +0,26%
WIG20 2146.82 -0,11%
mWIG40 4205.05 +0,15%
sWIG80 12650.48 -0,37%
Wspierane przez Money.pl
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2018-07-19
USD 3,7163 +0,36%
EUR 4,3155 +0,28%
CHF 3,7121 +0,49%
GBP 4,8348 +0,15%
Wspierane przez Money.pl
. . . .

Pogoda

. . . .

Rzemiosło na YouTube.com

. . . .

Projekt ''Pierwsza szychta''

Projekt Izby "Pierwsza szychta" realizowany w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej "Equal" został wybrany jako jeden z najlepszych w Unii Europejskiej projektów w ramach dialogu społecznego.

Czytaj więcej...

Dla Bezrobotnych

Sprawdź propozycje Izby dla osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy, które mogą skorzystać z naszych specjalnych projektów. Izba współpracuje w tym zakresie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach oraz powiatowymi urzędami pracy Województwa Śląskiego, wnioskując o pokrycie kosztów szkoleń z rezerwy Funduszu Pracy.

Corporate Social Responsibility

Promujemy społeczną odpowiedzialność biznesu (corporate social responsibility) oraz elastyczne formy zatrudnienia. Zagadnienia te są niezwykle istotne szczególnie w obecnej sytuacji, jako element łagodzenia skutków kryzysu. Zobacz jakie mamy propozycje wspólnie ze związkami zawodowymi.

Czytaj więcej...

top
Copyright © 2010-2013 Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach wykonanie: input.com.pl