piątek, 20 lipca 2018
. . . .

Projekty Europejskie

Złoty interes

 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pt. „Złoty interes”, złożony w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów i na mocy uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 984/43/IV/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 roku został przyjęty do realizacji.

 

Projekt „Złoty interes” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Projekt polega na podniesieniu i dostosowaniu kwalifikacji zawodowych 120 osób (w tym min. 60% kobiet) w okresie 1 roku w zakresie niezbędnym w branży jubilerskiej.

Celem projektu jest:

- zwiększenie wiedzy i umiejętności z zakresu: rozpoznawania diamentów, pereł, bursztynów oraz nowych technologii jubilerskich wśród pracowników śląskich zakładów jubilerskich,

- rozwój i awans zawodowy oraz zwiększenie satysfakcji z wykonywanej pracy przez absolwentów kursów,

-zwiększenie świadomości konieczności kształcenia ustawicznego wśród pracowników śląskich zakładów jubilerskich.

Wsparciem zostanie objętych 120 pracujących osób dorosłych z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych, zamieszkałych na terenie województwa śląskiego . Będą to pracownicy sklepów i zakładów jubilerskich.

Kursy:

- ZNAWCA DIAMENTÓW JUBILERSKICH: diament – struktura, postać kryształów, szlif brylantowy okrągły i jego elementy, czystość diamentów oszlifowanych, zanieczyszczenia i ich rodzaje, klasy czystości, charakterystyka znamion wewnętrznych, barwa i jej właściwości, metody oceny barw, skale barw, proporcje i symetria szlifu, szlifowanie diamentów, modernizacja szlifów, modyfikacja szlifu brylantowego, imitacje diamentów i metody ich identyfikacji, metody poprawiania diamentów i ich wpływ na wartość, szacowanie wartości i wycena diamentów jubilerskich.

- ZNAWCA PEREŁ: klasyfikacja, nazewnictwo i terminologia pereł wg zasad CIBJO, perły naturalne, perły hodowlane słonowodne, perły łuskowe, perły hodowlane słodkowodne, wycena pereł hodowlanych, metody rozróżniania pereł, metody upiększania pereł, imitacje pereł i metody ich identyfikacji, wyroby z perłami, zasady użytkowania i przechowywania pereł, światowy rynek pereł hodowlanych.

- ZNAWCA BURSZTYNU: żywice, żywice subfosylne, klasyfikacja bursztynu, geneza i złoża bursztynu bałtyckiego, właściwości i odmiany bursztynu bałtyckiego, klasyfikacja surowca i półfabrykatów z bursztynu bałtyckiego, kamienie jubilerskie z bursztynu bałtyckiego, metody identyfikacji bursztynu bałtyckiego, metody traktowania bursztynu bałtyckiego, imitacje bursztynu i metody ich identyfikacji, wyroby  bursztynu i bursztynem – ocena i wycena.

- NOWE TECHNOLOGIE JUBILERSKIE: wykorzystanie nowoczesnych narzędzi IT w procesie projektowania i wytwarzania wyrobów jubilerskich, strategie projektowania biżuterii, techniki projektowania przestrzennego, wizualizacja projektów.


Regulamin

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ankieta

Zaświadczenie o zatrudnieniu

aktualności

. . . .

Dla gimnazjalistów

. . . .

Rzemieślnicze e-kw@lifikacje

. .

Fundusze unijne 2014-2020

. .

e-Platforma

. . . .

Wyszukiwarka

. .

Reklama

Śląskie. Pozytywna energia: Województwo Śląskie
. . . .

Zarząd Izby

. . . .

Prezes Zarządu

. . . .

Dyrektor Naczelny

 

. . . .

Sale konferencyjne, szkoleniowe i rekrutacyjne

. . . .

Logowanie

login
hasło
Nie posiadasz własnego konta? Poproś pracownika IR
o przydzielenie własnego loginu i hasła.
. . . .
. . . .

GPW, kursy walut

Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2018-07-19 18:59)
WIG 56585.5 +0,26%
WIG20 2146.82 -0,11%
mWIG40 4205.05 +0,15%
sWIG80 12650.48 -0,37%
Wspierane przez Money.pl
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2018-07-19
USD 3,7163 +0,36%
EUR 4,3155 +0,28%
CHF 3,7121 +0,49%
GBP 4,8348 +0,15%
Wspierane przez Money.pl
. . . .

Pogoda

. . . .

Rzemiosło na YouTube.com

. . . .

Dla Bezrobotnych

Sprawdź propozycje Izby dla osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy, które mogą skorzystać z naszych specjalnych projektów. Izba współpracuje w tym zakresie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach oraz powiatowymi urzędami pracy Województwa Śląskiego, wnioskując o pokrycie kosztów szkoleń z rezerwy Funduszu Pracy.

Corporate Social Responsibility

Promujemy społeczną odpowiedzialność biznesu (corporate social responsibility) oraz elastyczne formy zatrudnienia. Zagadnienia te są niezwykle istotne szczególnie w obecnej sytuacji, jako element łagodzenia skutków kryzysu. Zobacz jakie mamy propozycje wspólnie ze związkami zawodowymi.

Czytaj więcej...

Projekt ''Pierwsza szychta''

Projekt Izby "Pierwsza szychta" realizowany w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej "Equal" został wybrany jako jeden z najlepszych w Unii Europejskiej projektów w ramach dialogu społecznego.

Czytaj więcej...

top
Copyright © 2010-2013 Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach wykonanie: input.com.pl