piątek, 20 lipca 2018
. . . .

Projekty Europejskie

Z dyplomem łatwiej o sukces

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach dysponuje wolnymi miejscami na szkolenia techniczne przygotowujące do egzaminu czeladniczego w zawodach:

          Fryzjer,

          Piekarz,

          Cukiernik,

          Lakiernik,

          Mechanik pojazdów samochodowych,

          Stolarz

 

            1 stycznia 2011 roku Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach rozpoczęła realizację projektu „Z dyplomem łatwiej o sukces”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt skierowany jest do Osób pracujących w wieku 25-64 lat, które chcą potwierdzić kwalifikacje zawodowe uzyskując dyplom czeladniczy lub mistrzowski.

 

Prowadzimy nabór  w następujących zawodach:

·          piekarz,

·          cukiernik,

·          fryzjer, kosmetyczka,

·          stolarz i pokrewne,

·          mechanik pojazdów samochodowych,

·          lakiernik samochodowy,

·          blacharz samochodowy.

 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Zapewniamy:

·          25 godzin konsultacji otwartych umożliwiających kandydatowi ugruntować posiadaną wiedzę przed egzaminem czeladniczym lub mistrzowskim,

·          profesjonalne materiały szkoleniowe,

·          profesjonalne doposażenie potrzebne podczas egzaminów czeladniczych i mistrzowskich,

·          dyplom czeladniczy lub mistrzowski, przetłumaczony również na język angielski i niemiecki przez biegłego/ tłumacza przysięgłego,

·          zwrot kosztów podróży.

 

Przykładowy zestaw narzędzi dla uczestników projektu:

 

  

 

O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Rekrutacja prowadzona jest w Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Zasady rekrutacji są zgodne z warunkami określonymi w „Rozporządzeniu w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną izb  rzemieślniczych uznawanych w krajach Unii Europejskiej (Dz.U. nr 215 poz.1820). Projekt obejmie wsparciem szczególnie osoby w trudnej sytuacji materialnej, dla których opłacenie egzaminu stanowi poważną barierę. Podstawowym kryterium  rekrutacji (zgodnie z Dz. U.) jest wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe. Dodatkowym kryterium wynikającym z celów projektu jest preferowanie w pierwszej kolejności udziału kobiet.

Dokumenty wraz z kwestionariuszem i deklaracją uczestnictwa w projekcie można złożyć osobiście w dni robocze w godz. 7.30-15.30 lub przesłać pocztą na adres Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. W sprawach rekrutacji prosimy o kontakt z Panią Bożeną Tarapacz (Tel: (32) 259 62 61; bozena.tarapacz@ir.katowice.pl).

 

Podstawowe dokumenty, które należy złożyć do egzaminu czeladniczego:

 

Podstawowe dokumenty, które należy złożyć do egzaminu mistrzowskiego:

 

·          Kwestionariusz

·          1 zdjęcie

·         Podanie-wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego (do pobrania)

·          Kserokopia dowodu osobistego

·        Deklaracja uczestnictwa w projekcie (do pobrania)

·         Oświadczenie o sytuacji materialnej uczestnika

·         Oświadczenie Uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania)

·         Zaświadczenie potwierdzające trzyletni staż pracy w zawodzie (do pobrania)

·        Świadectwo ukończenia ZSZ (kierunkowa)

·          Kwestionariusz

·          1 zdjęcie

·        Podanie -wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego (do pobrania)

·          Kserokopia dowodu osobistego

·         Deklaracja uczestnictwa w projekcie (do pobrania)

·      Oświadczenie o sytuacji materialnej uczestnika

·         Oświadczenie Uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania)

·        Świadectwo ukończenia ZSZ (kierunkowa)

·        Zaświadczenie potwierdzające sześcioletni staż pracy w zawodzie lub  świadectwo ukończenia ZSZ (nie kierunkowej) + świadectwo czeladnicze w zawodzie w którym ubiegać się będzie pracownik o egzamin mistrzowski oraz zaświadczenie potwierdzające trzyletni staż pracy w zawodzie. Dodatkowo można przedłożyć świadectwa pracy potwierdzające lata praktyki w tym zawodzie.


 

Dokumenty do pobrania

 

W formacie PDF

·          Regulamin Rekrutacji

·          Kwestionariusz

·          Podanie - wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego/mistrzowskiego

·         Deklaracja uczestnictwa w projekcie

·         Oświadczenie Uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

·          Oświadczenie o sytuacji materialnej Uczestnika

·          Wzór zaświadczenia potwierdzającego staż pracy w zawodzie

·     Zwrot kosztów za dojazd

 

Świadectwo czeladnicze

Świadectwo mistrzowskie

aktualności

. . . .

Dla gimnazjalistów

. . . .

Rzemieślnicze e-kw@lifikacje

. .

Fundusze unijne 2014-2020

. .

e-Platforma

. . . .

Wyszukiwarka

. .

Reklama

Rzemiosło
. . . .

Zarząd Izby

. . . .

Prezes Zarządu

. . . .

Dyrektor Naczelny

 

. . . .

Sale konferencyjne, szkoleniowe i rekrutacyjne

. . . .

Logowanie

login
hasło
Nie posiadasz własnego konta? Poproś pracownika IR
o przydzielenie własnego loginu i hasła.
. . . .
. . . .

GPW, kursy walut

Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2018-07-19 18:59)
WIG 56585.5 +0,26%
WIG20 2146.82 -0,11%
mWIG40 4205.05 +0,15%
sWIG80 12650.48 -0,37%
Wspierane przez Money.pl
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2018-07-19
USD 3,7163 +0,36%
EUR 4,3155 +0,28%
CHF 3,7121 +0,49%
GBP 4,8348 +0,15%
Wspierane przez Money.pl
. . . .

Pogoda

. . . .

Rzemiosło na YouTube.com

. . . .

Dla Bezrobotnych

Sprawdź propozycje Izby dla osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy, które mogą skorzystać z naszych specjalnych projektów. Izba współpracuje w tym zakresie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach oraz powiatowymi urzędami pracy Województwa Śląskiego, wnioskując o pokrycie kosztów szkoleń z rezerwy Funduszu Pracy.

Projekt ''Pierwsza szychta''

Projekt Izby "Pierwsza szychta" realizowany w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej "Equal" został wybrany jako jeden z najlepszych w Unii Europejskiej projektów w ramach dialogu społecznego.

Czytaj więcej...

Corporate Social Responsibility

Promujemy społeczną odpowiedzialność biznesu (corporate social responsibility) oraz elastyczne formy zatrudnienia. Zagadnienia te są niezwykle istotne szczególnie w obecnej sytuacji, jako element łagodzenia skutków kryzysu. Zobacz jakie mamy propozycje wspólnie ze związkami zawodowymi.

Czytaj więcej...

top
Copyright © 2010-2013 Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach wykonanie: input.com.pl