piątek, 20 lipca 2018
. . . .

Projekty Europejskie

Szefem będę ja!

Projekt „Szefem będę ja!” skierowany jest do osób, które chcą założyć własną działalność gospodarczą (warunkiem jest brak zarejestrowanej działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy). Projekt przewiduje udział 40 osób z całego województwa śląskiego (konieczne jest stałe lub tymczasowe zameldowanie na terenie naszego województwa), które chcą założyć „własny biznes”. Profil planowanej działalności jest dowolny, ponieważ projekt nie jest skierowany do konkretnej branży. Połowę Uczestników stanowić będą osoby bezrobotne (zarejestrowane w urzędzie pracy), a połowę osoby pracujące (umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna). Zgodnie z przyjętymi założeniami, pierwszeństwo w procesie rekrutacji i selekcji będą mieli mieszkańcy trzech podregionów: sosnowieckiego, częstochowskiego i bytomskiego.

Rekrutacja i selekcja

 

Izba Rzemieślnicza oraz MŚP w Katowicach prowadzi obecnie wstępną rejestrację uczestników (drogą telefoniczną i mailową). Ze względu na bardzo duże zainteresowanie projektem zalecamy przesyłanie swoich zgłoszeń (imię i nazwisko, adres, wiek, numer telefonu, adres e-mail oraz informacja, czy jest się osobą bezrobotną, czy pracującą) na adres: projekty@ir.katowice.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (w temacie maila należy dopisać "projekt Szefem będę ja!" lub "6.2").
W późniejszej fazie osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie (które spełniają kryteria uczestnictwa) wypełniać będą formularz zgłoszeniowy, na podstawie którego prowadzona będzie selekcja.  

 

Termin składania formularzy rekrutacyjnych minął 15 czerwca 2009 roku.

 

 Kryteria grupy docelowej (40 osób) 

  Osoby bezrobotne Osoby pracujące  
pow. 45. roku życia 8 8 16
Kobiety 8 8 16
do 25. roku życia 4 4 8
  20 20 40

 

 

 

 

 

Selekcja 40 uczestników projektu odbędzie się przede wszystkim na podstawie poniższych kryteriów:
- 16 miejsc przewidzianych jest dla kobiet, 16 dla osób powyżej 45 roku życia, a 8 osób dla osób do 25 roku życia
- wśród tych osób połowę (20) stanowić muszą osoby bezrobotne (zarejestrowane i posiadające status osoby bezrobotnej), połowę – osoby pracujące
- w pierwszej kolejności rekrutowane będą osoby podregionów: sosnowieckiego, częstochowskiego i bytomskiego

 

W razie potrzeby przewiduje się przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z zainteresowanymi osobami.

Po etapie selekcji zawierane będą umowy wraz z przedstawieniem wymaganych oświadczeń:
- oświadczenie o braku zarejestrowanej działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu
- oświadczenie o niekaralności
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
- potwierdzenie o nie korzystaniu z innych środków wspólnotowych przez ostatnie 2 lata

Założenia projektu

Uczestnicy wezmą udział w cyklu szkoleń (z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej), który zakończy się uzyskaniem certyfikatu. Szczegółowy harmonogram i konfiguracja szkoleń będą jeszcze ustalone, wiadomo natomiast, że osoby bezrobotne i pracujące odbywać będą szkolenia w odmiennych trybach.
Kolejnym etapem projektu będzie ocena złożonych przez Uczestników biznes planów. Specjalnie powołana Komisja przyzna 20 osobom jednorazową dotację inwestycyjną na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dokładna kwota będzie jeszcze ustalona, informujemy jednak, że projekt nie przewiduje przyznania maksymalnej kwoty dotacji w ramach działania 6.2 POKL (40 tysięcy złotych). Dodatkowo wspominanym 20 osobom udzielone zostanie wsparcie pomostowe (na okres 6 miesięcy) na ułatwienie rozruchu firmy, opłacanie składek ZUS itd.

 

 Projekt rozpoczął się w kwietniu 2009 roku i potrwa do końca marca 2011 roku.

    

Biuro Projektu

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Plac Wolności 12, 40-078 Katowice
Tel. (032) 259 62 61 wew. 105   Fax. (032) 258 87 38
e-mail: magdalena.muzyczka@ir.katowice.pl, projekty@ir.katowice.pl

aktualności

. . . .

Dla gimnazjalistów

. . . .

Rzemieślnicze e-kw@lifikacje

. .

Fundusze unijne 2014-2020

. .

e-Platforma

. . . .

Wyszukiwarka

. .

Reklama

Rzemiosło
. . . .

Zarząd Izby

. . . .

Prezes Zarządu

. . . .

Dyrektor Naczelny

 

. . . .

Sale konferencyjne, szkoleniowe i rekrutacyjne

. . . .

Logowanie

login
hasło
Nie posiadasz własnego konta? Poproś pracownika IR
o przydzielenie własnego loginu i hasła.
. . . .
. . . .

GPW, kursy walut

Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2018-07-19 18:59)
WIG 56585.5 +0,26%
WIG20 2146.82 -0,11%
mWIG40 4205.05 +0,15%
sWIG80 12650.48 -0,37%
Wspierane przez Money.pl
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2018-07-19
USD 3,7163 +0,36%
EUR 4,3155 +0,28%
CHF 3,7121 +0,49%
GBP 4,8348 +0,15%
Wspierane przez Money.pl
. . . .

Pogoda

. . . .

Rzemiosło na YouTube.com

. . . .

Dla Bezrobotnych

Sprawdź propozycje Izby dla osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy, które mogą skorzystać z naszych specjalnych projektów. Izba współpracuje w tym zakresie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach oraz powiatowymi urzędami pracy Województwa Śląskiego, wnioskując o pokrycie kosztów szkoleń z rezerwy Funduszu Pracy.

Corporate Social Responsibility

Promujemy społeczną odpowiedzialność biznesu (corporate social responsibility) oraz elastyczne formy zatrudnienia. Zagadnienia te są niezwykle istotne szczególnie w obecnej sytuacji, jako element łagodzenia skutków kryzysu. Zobacz jakie mamy propozycje wspólnie ze związkami zawodowymi.

Czytaj więcej...

Projekt ''Pierwsza szychta''

Projekt Izby "Pierwsza szychta" realizowany w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej "Equal" został wybrany jako jeden z najlepszych w Unii Europejskiej projektów w ramach dialogu społecznego.

Czytaj więcej...

top
Copyright © 2010-2013 Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach wykonanie: input.com.pl