piątek, 20 lipca 2018
. . . .

Projekty Europejskie

Rzemieślnicze kwalifikacje szansą powrotu na rynek pracy

"Rzemieślnicze kwalifikacje szansą powrotu na rynek pracy" to projekt realizowany przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach od 01.10.2008 do 30.09.2009 roku w ramach poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Projekt Izby miał na celu aktywizację zawodową osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Biuletyn opracowany w ramach projektu (kliknij aby otworzyć) 

Grupa docelowa:

Projekt skierowany był do bezrobotnych kobiet z całego województwa śląskiego ze szczególnym naciskiem na osoby bez kwalifikacji, osoby młode do 25 roku życia oraz osoby zaawansowane wiekiem. Ograniczenie grupy docelowej do jednej płci wynikało z faktu, iż kobiety na śląskim rynku pracy znajdują się w trudniejszej sytuacji niż mężczyźni. Projekt stanowił odpowiedź na potrzebę większej aktywizacji zawodowej kobiet, które borykają się z problemem bezrobocia. Aktywizacja ta może się odbywać poprzez kształcenie, a tym samym uzyskiwanie nowych kwalifikacji potrzebnych do zdobycia pracy, czy też rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Właściwe szkolenia poprzedziła intensywna kampania promocyjna oraz rekrutacja. Izba docierała z informacją do potencjalnych Beneficjentek poprzez spoty radiowe, artykuły w prasie, kolportaż ulotek i plakatów, informacje w Internecie, czy też kontaktując się Powiatowymi Urzędami Pracy oraz Cechami zrzeszonymi w Izbie. Projekt od początku cieszył się dużym zainteresowaniem. Osoby zgłaszające się do projektu wzięły udział w procesie rekrutacji, w wyniku którego wybranych zostało 25 Beneficjentek Ostatecznych. Osoby te bezpłatnie wzięły udział w cyklu intensywnych szkoleń teoretycznych i praktycznych. Beneficjentki pochodziły z terenu całego województwa śląskiego. Były to zarówno osoby młode (do 25 r. życia), które dopiero wchodzą na rynek pracy, jak i osoby po 45 r. życia.


Założenia i cele projektu:

Celem projektu było ułatwienie wejścia na rynek pracy bezrobotnych kobiet poprzez nabycie nowych kwalifikacji zawodowych i uzyskanie dyplomu czeladnika w zawodzie fryzjer. Inicjatywa ta była odpowiedzią na potrzebę większej aktywizacji zawodowej kobiet w regionie.

Projekt zakładał przeprowadzenie kilkumiesięcznych szkoleń obejmujących intensywny cykl zajęć teoretycznych i praktycznych (zajęcia rozpoczęły się pod koniec stycznia br. i trwały do końca lipca). W ramach projektu przeprowadzono 33 dni zajęć teoretycznych oraz 100 dni zajęć praktycznych. Stosowany w ramach projektu model szkolenia oparty był na doświadczeniach zdobytych w trakcie realizacji innego projektu koordynowanego przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach – „Pierwsza Szychta” – i kładł największy nacisk właśnie na praktyczną naukę zawodu. Takie rozwiązanie ma na celu zdecydowanie ułatwić Beneficjentkom szybszy start na rynku pracy.

W projekt zaangażowanych zostało wielu uznanych w regionie mistrzów fryzjerskich, którzy jako trenerzy przekazywali Uczestniczkom swoją wiedzę i umiejętności. Ponadto Beneficjentkom zapewnione zostało wsparcie doradców zawodowych, którzy przeprowadzali z nimi indywidualne konsultacje służące motywowaniu, kształtowaniu postaw oraz wytyczaniu konkretnych celów i kierunków rozwoju Uczestniczek, już po zakończeniu projektu. W ramach projektu „Rzemieślnicze kwalifikacje szansą powrotu na rynek pracy” Beneficjentki otrzymywały między innymi stypendia szkoleniowe za udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, czy też zwrot kosztów za dojazd. Otrzymały również rozmaite materiały szkoleniowe – podręczniki oraz narzędzia i kosmetyki fryzjerskie. Na początku sierpnia 2009 r. Uczestniczki, które ukończyły szkolenie przystąpiły do egzaminu czeladniczego przed komisją państwową (wcześniej odbyło się 2-dniowe szkolenie przygotowujące do egzaminu). Egzamin w ramach projektu był również bezpłatny.

  

 

Rezultaty:

Dzięki projektowi 25 bezrobotnych kobiet z naszego regionu uzyskało możliwość zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych uznanym i cenionym dyplomem czeladniczym. Zdobyte przez Uczestniczki świadectwo jest równoważne z tym uzyskiwanym w normalnym 3 -letnim trybie nauki rzemieślniczej. Uzyskany dokument został dodatkowo uwierzytelniony przez Związek Rzemiosła Polskiego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych, dzięki czemu zdobyte kwalifikacje uznawane będą w całej Unii Europejskiej.

Realizacja projektu umożliwiła osiągnięcie wysokich wskaźników - zdecydowana większość Uczestniczek pomyślnie ukończyła cykl szkoleń (czego potwierdzeniem jest Certyfikat wystawiony przez Izbę Rzemieślniczą w Katowicach) oraz zdała egzamin czeladniczy, co wymiernie wpłynęło na zwiększenie ich wartości na regionalnym rynku pracy.

Galerie:

  

Kontakt w sprawie projektu:
Plac Wolności 12, 40-078 Katowice
Tel. (032) 259 62 61 wew. 217
E-mail: marcin.kozik@ir.katowice.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 

 

. . . .

Dla gimnazjalistów

. . . .

Rzemieślnicze e-kw@lifikacje

. .

Fundusze unijne 2014-2020

. .

e-Platforma

. . . .

Wyszukiwarka

. .

Reklama

Promocja kształcenia ustawicznego w województwie śląskim
. . . .

Zarząd Izby

. . . .

Prezes Zarządu

. . . .

Dyrektor Naczelny

 

. . . .

Sale konferencyjne, szkoleniowe i rekrutacyjne

. . . .

Logowanie

login
hasło
Nie posiadasz własnego konta? Poproś pracownika IR
o przydzielenie własnego loginu i hasła.
. . . .
. . . .

GPW, kursy walut

Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2018-07-19 18:59)
WIG 56585.5 +0,26%
WIG20 2146.82 -0,11%
mWIG40 4205.05 +0,15%
sWIG80 12650.48 -0,37%
Wspierane przez Money.pl
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2018-07-19
USD 3,7163 +0,36%
EUR 4,3155 +0,28%
CHF 3,7121 +0,49%
GBP 4,8348 +0,15%
Wspierane przez Money.pl
. . . .

Pogoda

. . . .

Rzemiosło na YouTube.com

. . . .

Corporate Social Responsibility

Promujemy społeczną odpowiedzialność biznesu (corporate social responsibility) oraz elastyczne formy zatrudnienia. Zagadnienia te są niezwykle istotne szczególnie w obecnej sytuacji, jako element łagodzenia skutków kryzysu. Zobacz jakie mamy propozycje wspólnie ze związkami zawodowymi.

Czytaj więcej...

Dla Bezrobotnych

Sprawdź propozycje Izby dla osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy, które mogą skorzystać z naszych specjalnych projektów. Izba współpracuje w tym zakresie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach oraz powiatowymi urzędami pracy Województwa Śląskiego, wnioskując o pokrycie kosztów szkoleń z rezerwy Funduszu Pracy.

Projekt ''Pierwsza szychta''

Projekt Izby "Pierwsza szychta" realizowany w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej "Equal" został wybrany jako jeden z najlepszych w Unii Europejskiej projektów w ramach dialogu społecznego.

Czytaj więcej...

top
Copyright © 2010-2013 Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach wykonanie: input.com.pl