piątek, 22 września 2017
. . . .

Corporate Social Responsibility

Promujemy społeczną odpowiedzialność biznesu (corporate social responsibility - CSR) oraz elastyczne formy zatrudnienia. Zagadnienia te są niezwykle istotne szczególnie w obecnej sytuacji, jako element łagodzenia skutków kryzysu. Niezwykle ważne jest, aby współczesny biznes dążył do równowagi między efektywnością i dochodowością działalności gospodarczej, a szerszym interesem społecznym. Ponadto istnieje silna potrzeba rozpowszechniania wśród przedsiębiorców i przedstawicieli biznesu idei "flexicurity", która dąży do pogodzenia postulatów większej elastyczności rynku pracy (elastycznych form zatrudnienia) z potrzebą większego bezpieczeństwa zgłaszaną przez pracowników i społeczeństwo. Dlatego właśnie Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, współpracując między innymi z największymi związkami zawodowymi, angażuje się w liczne projekty i inicjatywy promujące ideę CSR oraz model flexicurity. Oto niektóre z nich:

 

"Elastycznie i odpowiedzialnie - promocja dobrych praktyk w województwie śląskim""Społeczna odpowiedzialność biznesu remedium na kryzys"

 


"Społeczna odpowiedzialność biznesu przewagą konkurencyjną dolnośląskich przedsiębiorstw"

 


"Promocja społecznej odpowiedzialności biznesu w województwie śląskim"

 


"Flexicurity a dialog społeczny"

 

. . . .

Dla gimnazjalistów

. . . .

Rzemieślnicze e-kw@lifikacje

. .

Fundusze unijne 2014-2020

. .

e-Platforma

. . . .

Wyszukiwarka

. .

Reklama

Promocja kształcenia ustawicznego w województwie śląskim
. . . .

Zarząd Izby

. . . .

Prezes Zarządu

. . . .

Dyrektor Naczelny

 

. . . .

Sale konferencyjne, szkoleniowe i rekrutacyjne

. . . .

Logowanie

login
hasło
Nie posiadasz własnego konta? Poproś pracownika IR
o przydzielenie własnego loginu i hasła.
. . . .
. . . .

GPW, kursy walut

Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2017-09-22 15:09)
WIG 64014.61 -0,30%
WIG20 2465.23 -0,14%
mWIG40 4899.57 -0,64%
sWIG80 15097.96 -0,24%
Wspierane przez Money.pl
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2017-09-22
USD 3,5651 -0,90%
EUR 4,2746 -0,27%
CHF 3,6807 -0,63%
GBP 4,8369 -0,35%
Wspierane przez Money.pl
. . . .

Pogoda

. . . .

Rzemiosło na YouTube.com

. . . .

Dla Bezrobotnych

Sprawdź propozycje Izby dla osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy, które mogą skorzystać z naszych specjalnych projektów. Izba współpracuje w tym zakresie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach oraz powiatowymi urzędami pracy Województwa Śląskiego, wnioskując o pokrycie kosztów szkoleń z rezerwy Funduszu Pracy.

Corporate Social Responsibility

Promujemy społeczną odpowiedzialność biznesu (corporate social responsibility) oraz elastyczne formy zatrudnienia. Zagadnienia te są niezwykle istotne szczególnie w obecnej sytuacji, jako element łagodzenia skutków kryzysu. Zobacz jakie mamy propozycje wspólnie ze związkami zawodowymi.

Czytaj więcej...

Projekt ''Pierwsza szychta''

Projekt Izby "Pierwsza szychta" realizowany w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej "Equal" został wybrany jako jeden z najlepszych w Unii Europejskiej projektów w ramach dialogu społecznego.

Czytaj więcej...

top
Copyright © 2010-2013 Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach wykonanie: input.com.pl