piątek, 20 lipca 2018
. . . .

Zapytania ofertowe

Upublicznienie zapytania ofertowego: 27 września 2016 roku

W związku z realizacją projektu „Adepci Śląskiego Rzemiosła”, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zwraca się z zapytaniem ofertowym (rozeznanie rynku), dotyczącym zatrudnienia trenera/psychologa kompetencji miękkich.

1) Zapytanie ofertowe trener/psycholog kompetencji miękkich

2) Uzupełnienie do zapytania ofertowego 

3) Rozstrzygnięcie ofert dotyczących zatrudnienia trenera/psychologa kompetencji miękkich

 __________________________________________________

Upublicznienie zapytania ofertowego: 11 lipca 2016 roku

W związku z realizacją projektu „Adepci Śląskiego Rzemiosła”, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zatrudnienia doradcy zawodowego/psychologa.

1) ZAPYTANIE OFERTOWE DORADCA 

2) OŚWIADCZENIE

3) Rozstrzygnięcie ofert na doradcę zawodowego

_______________________________________________

Upublicznienie zapytania ofertowego: 11 lipca 2016 roku

W związku z realizacją projektu „Adepci Śląskiego Rzemiosła”, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zwraca się zapytaniem ofertowym dotyczącym opracowania i wydruku plakatów i ulotek.

1) Zapytanie ofertowe plakaty, ulotki 

2) Rozstrzygnięcie ofert

______________________________________________

 Upublicznienie zapytania ofertowego: 17 października 2014 roku


W związku z realizacją projektu „Mama i tata równi w pracy i w domu - Ogólnopolska kampania na rzecz promocji idei równych szans" Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zwraca się w dniu 17 października 2014 z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru wykładowców na konferencję zgodnie z załączoną specyfikacją:

1) Wykładowcy-konferencja w Warszawie

 ____________________________________________

 

 Upublicznienie zapytania ofertowego: 17 października 2014 roku


W związku z realizacją projektu „Mama i tata równi w pracy i w domu - Ogólnopolska kampania na rzecz promocji idei równych szans" Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zwraca się w dniu 17 października 2014 z zapytaniem ofertowym dotyczącym wynajmu sali konferencyjnej wraz z cateringiem zgodnie z załączoną specyfikacją:

1) Sala konferencyjna + catering (Warszawa)

 

                                                                    ____________________________________________

 

Upublicznienie zapytania ofertowego: 28 marca 2014 roku


W związku z realizacją projektu „Mama i tata równi w pracy i w domu - Ogólnopolska kampania na rzecz promocji idei równych szans" Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zwraca się w dniu 28 marca 2014 z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru wykładowców na seminarium w Gdańsku zgodnie z załączoną specyfikacją:

1) Wykładowcy-seminarium w Gdańsku

                                                                      ___________________________________________

Upublicznienie zapytania ofertowego: 24 marca 2014 roku


 W związku z realizacją projektu „Mama i tata równi w pracy i w domu - Ogólnopolska kampania na rzecz promocji idei równych szans" Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zwraca się w dniu 24 marca 2014 z zapytaniem ofertowym dotyczącym wynajmu sali wraz z cateringiem i noclegiem na seminarium w Gdańsku zgodnie z załączoną specyfikacją:

1) Sala konferencyjna + catering + nocleg

                                                                    _____________________________________________

Upublicznienie zapytania ofertowego: 17 marca 2014 roku


W związku z realizacją projektu „Mama i tata równi w pracy i w domu - Ogólnopolska kampania na rzecz promocji idei równych szans" Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zwraca się w dniu 17 marca 2014 z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru wykładowców na seminarium w Lublinie zgodnie z załączoną specyfikacją:

1) Wykładowcy-seminarium w Lublinie

 

______________________________________________

 

Upublicznienie zapytania ofertowego: 17 marca 2014 roku


 W związku z realizacją projektu „Mama i tata równi w pracy i w domu - Ogólnopolska kampania na rzecz promocji idei równych szans" Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zwraca się w dniu 17 marca 2014 z zapytaniem ofertowym dotyczącym wynajmu sali wraz z cateringiem i noclegiem na seminarium w Lublinie zgodnie z załączoną specyfikacją:

1) Sala konferencyjna + catering + nocleg

 

______________________________________________

 

Upublicznienie zapytania ofertowego: 24 lutego 2014 roku

W dniu 24 lutego 2014 roku Izba Rzemieślnicza oraz MSP w Katowicach ponawia zapytanie o cenę dotyczące wyboru ekspertów świadczących usługę e-doradztwa oraz doradztwa indywidualnego z dziedziny psychologii, realizowanych w ramach projektu Mama i tata równi w pracy i w domu – Ogólnopolska kampania na rzecz promocji idei równych szans” (wniosek o dofinansowanie realizacji projektu nr: POKL.01.05.00-00-363/12) w ramach Działania 1.5 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w partnerstwie między Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach oraz Telewizją Polską Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Oddział Terenowy w Katowicach.

1) Doradztwo psychologiczne

 

____________________________________________

 

Upublicznienie zapytania ofertowego: 05 lutego 2014 roku

 

W związku z realizacją projektu „Mama i tata równi w pracy i w domu - Ogólnopolska kampania na rzecz promocji idei równych szans" Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zwraca się w dniu 05 lutego 2014 roku z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru Specjalisty, który przeprowadzi szkolenie w wymiarze 8 godzin z zakresu polityk horyzontalnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla 10 osób:

1) Specjalista-szkolenie z polityk horyzontalnych POKL

 

_______________________________________

 

Upublicznienie zapytania ofertowego: 23 stycznia 2014 roku

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie informuje, iż w związku z brakiem możliwości zrealizowania zadania  z zakresu doradztwa online/indywidualnego w roku 2013 z Uczestnikami i Uczestniczkami projektu Mama i tata równi w pracy i w domu – Ogólnopolska kampania na rzecz promocji idei równych szans” (wniosek o dofinansowanie realizacji projektu nr: POKL.01.05.00-00-363/12) z dnia 18 października 2013 roku unieważnia postępowanie będące następstwem przedmiotowego zapytania.  

 

W dniu 23 stycznia 2014 roku Izba Rzemieślnicza oraz MSP w Katowicach ponawia zapytanie o cenę dotyczące wyboru ekspertów świadczących usługę e-doradztwa, oraz doradztwa indywidualnego z dziedziny psychologii, prawa, doradztwa zawodowego realizowanych w ramach projektu Mama i tata równi w pracy i w domu – Ogólnopolska kampania na rzecz promocji idei równych szans” (wniosek o dofinansowanie realizacji projektu nr: POKL.01.05.00-00-363/12) w ramach Działania 1.5 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w partnerstwie między Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach oraz Telewizją Polską Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Oddział Terenowy w Katowicach.

1) Doradcy zawodowi

 

___________________________________________________

 

Upublicznienie zapytania ofertowego: 15 stycznia 2014 roku


 W związku z realizacją projektu „Mama i tata równi w pracy i w domu - Ogólnopolska kampania na rzecz promocji idei równych szans" Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zwraca się w dniu 15 stycznia 2014 z zapytaniem ofertowym dotyczącym wynajmu sali wraz z cateringiem na seminarium we Wrocławiu zgodnie z załączoną specyfikacją:

1) Sala konferencyjna + catering

 

________________________________________________

 

Upublicznienie zapytania ofertowego: 15 stycznia 2014 roku


 W związku z realizacją projektu „Mama i tata równi w pracy i w domu - Ogólnopolska kampania na rzecz promocji idei równych szans" Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zwraca się w dniu 15 stycznia 2014 roku z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru wykładowców na seminarium we Wrocławiu zgodnie z załączoną specyfikacją:

1) Wykładowcy-seminarium we Wrocławiu

 

________________________________________________

 

Upublicznienie zapytania ofertowego: 19 listopada 2013 roku


 W związku z realizacją projektu „Mama i tata równi w pracy i w domu - Ogólnopolska kampania na rzecz promocji idei równych szans" Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zwraca się w dniu 19 listopada 2013 roku z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru osoby/firmy, która podejmie się badań wspierających pracę ewaluatora zgodnie z załączoną specyfikacją:

1) Badania wspierające ewaluację

 

________________________________________________

 

Upublicznienie zapytania ofertowego: 07 listopada 2013 roku


 W związku z realizacją projektu „Mama i tata równi w pracy i w domu - Ogólnopolska kampania na rzecz promocji idei równych szans" Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zwraca się w dniu 07 listopada 2013 roku z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru wykładowców na seminarium w Krakowie zgodnie z załączoną specyfikacją:

1) Wykładowcy-seminarium w Krakowie

 

_______________________________________________

 

Upublicznienie zapytania ofertowego: 28 października 2013 roku


W związku z realizacją projektu „Mama i tata równi w pracy i w domu - Ogólnopolska kampania na rzecz promocji idei równych szans" Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zwraca się w dniu 28 października 2013 roku z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania ekologicznych toreb reklamowych zgodnie z załączoną specyfikacją:

1) Torby ekologiczne

Termin nadsyłania ofert upływa 04 listopada 2013 roku, godz. 12:00.

 

_______________________________________________

 

Upublicznienie zapytania ofertowego: 18 października 2013 roku


 W związku z realizacją projektu „Mama i tata równi w pracy i w domu - Ogólnopolska kampania na rzecz promocji idei równych szans" Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zwraca się w dniu 18 października 2013 roku z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru ekspertów świadczących usługę e-doradztwa oraz doradztwa indywidualnego zgodnie z załączoną specyfikacją:

1) Doradcy zawodowi

 

_______________________________________________

 

 Upublicznienie zapytania ofertowego: 16 października 2013 roku


 W związku z realizacją projektu „Mama i tata równi w pracy i w domu - Ogólnopolska kampania na rzecz promocji idei równych szans" Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zwraca się w dniu 16 października 2013 roku z zapytaniem ofertowym dotyczącym wynajmu sali wraz z cateringiem na seminarium w Krakowie zgodnie z załączoną specyfikacją:

1) Sala konferencyjna + catering

 

______________________________________________

 

Upublicznienie zapytania ofertowego: 15 października 2013 roku


 W związku z realizacją projektu „Mama i tata równi w pracy i w domu - Ogólnopolska kampania na rzecz promocji idei równych szans" Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zwraca się w dniu 15 października 2013 roku z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru wykładowców na konferencję zgodnie z załączoną specyfikacją:

1) Wykładowcy

 

___________________________________________________

Upublicznienie zapytania ofertowego: 15 października 2013 roku


 W związku z realizacją projektu „Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach - profesjonalna w dialogu" Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zwraca się w dniu 15 października 2013 roku z zapytaniem ofertowym dotyczącym dostawy sprzętu komputerowego, serwerowego i oprogramowania zgodnie z załączoną specyfikacją:

1) Zapytanie ofertowe

2) Formularz ofertowy

3) Oświadczenie

 

__________________________________________________

 

 Upublicznienie zapytania ofertowego: 09 października 2013 roku


 W związku z realizacją projektu „Mama i tata równi w pracy i w domu - Ogólnopolska kampania na rzecz promocji idei równych szans" Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zwraca się w dniu 09 października 2013 roku z zapytaniem ofertowym dotyczącym utworzenia i utrzymania portalu internetowego zgodnie z załączoną specyfikacją:

 1) Portal internetowy

 

______________________________________________________

 

 Upublicznienie zapytania ofertowego: 09 października 2013 roku


 W związku z realizacją projektu „Mama i tata równi w pracy i w domu - Ogólnopolska kampania na rzecz promocji idei równych szans" Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zwraca się w dniu 09 października 2013 roku z zapytaniem ofertowym dotyczącym wynajmu sali wraz z cateringiem zgodnie z załączoną specyfikacją:

1) Sala konferencyjna + catering  

 

_______________________________________________

 

Upublicznienie zapytania ofertowego: 07 października 2013 roku


 W związku z realizacją projektu „Mama i tata równi w pracy i w domu - Ogólnopolska kampania na rzecz promocji idei równych szans" Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zwraca się w dniu 07 października 2013 roku z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania materiałów promocyjnych zgodnie z załączoną specyfikacją:

1) Materiały promocyjne

 

_______________________________________________________

Upublicznienie zapytania ofertowego: 22 kwietnia 2013 roku

W związku z realizacją projektu „Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR na Śląsku” Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zwraca się w dniu 22 kwietnia 2013 roku z zapytaniem ofertowym dotyczącym wynajmu sali wraz z cateringiem zgodnie z załączoną specyfikacją:

1) Sala konferencyjna + catering (Plik Word)

 

Upublicznienie zapytania ofertowego: 22 kwietnia 2013 roku

 W związku z realizacją projektu „Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR na Śląsku” Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zwraca się w dniu 22 kwietnia 2013 roku z zapytaniem ofertowym dotyczącym przeprowadzenia wykładu na konferencji regionalnej zgodnie z załączoną specyfikacją:

1) Wykładowcy (Plik Word)

_______________________________________

 

  Upublicznienie zapytania ofertowego: 28 grudnia 2012 roku

W związku z realizacją projektu "Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR na Śląsku" Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zwraca się w dniu 28 grudnia 2012 roku z zapytaniami ofertowymi dotyczącymi przeprowadzenia wykładów oraz wynajmu slai warsztatowej, pokoi hotelowych oraz cateringu zgodnie z załączoną specyfikacją:

1) Wykładowcy

2) Sala wykładowa, pokoje hotelowe, catering

                                                _____________________________________

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zwraca się z zapytaniem o cenę na artykuły spożywcze.

 

                                                 ______________________________________

 

 Upublicznienie zapytania ofertowego: 21 maja 2012 roku

W związku z realizacją projektu Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR na Śląsku” Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zwraca się w dniu 21 maja 2012 roku z zapytaniami ofertowymi dotyczącymi przeprowadzenia wykładu na konferencji regionalnej oraz wynajmu sali wraz z cateringiem zgodnie z załączoną specyfikacją:

1) Wykładowcy (Plik Word)

2) Sala konferencyjna + catering (Plik Word)


 

                                                    ____________________________________

 

W związku z realizacją projektu Z dyplomem łatwiej o sukces” nr projektu WND-POKL.09.03.00-24-016/10-00 Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zwraca się z zapytaniem o cenę przygotowania i emisji ogłoszeń radiowych w ramach promocji projektu.

Zapytanie - ogłoszenie radiowe

 

                                                ____________________________________

 

 

W związku z realizacją projektu Z dyplomem łatwiej o sukces” nr projektu WND-POKL.09.03.00-24-016/10-00 Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zwraca się z prośbą o wycenę następujących towarów w celu przygotowania i realizacji zamówienia:

1) Artykuły biurowe 

2) Podręczniki ze stolarstwa

3) Podręczniki z mechaniki pojazdowej

4) Narzędzia stolarskie

 

  ____________________________________

 

 

W związku z realizacją działań promocyjnych w ramach projektu „Innowacyjny dizajn lokomotywą śląskiej gospodarki. Sieć współpracy środowisk akademickich z biznesem” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości zwraca się z zapytaniem o cenę przygotowania (produkcji) i emisji 30 sekundowych spotów telewizyjnych promujących projekt.

                                                                               

  ____________________________________

 

W związku z realizacją projektu: „Złoty interes” nr WND-POKL.08.01.01-24-315/10 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałenie 8.1.1 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę przeprowadzenia szkoleń zgodnie z załączoną specyfikacją:

zapytanie ofertowe

oferta cenowa

wzór umowy

                                                                               

  ____________________________________

 

 

W związku z realizacją projektu „Innowacyjny dizajn lokomotywą śląskiej gospodarki. Sieć współpracy środowisk akademickich z biznesem.” nr projektu UDA-POKL.08.02.01-24.010/09-00 Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zwraca się z prośbą o wycenę usługi cateringowej dla 30 Uczestników. W ramach projektu, w okresie od listopada 2011 roku do stycznia 2012 roku, zostanie zorganizowanych 10 spotkań.

Szczegóły zapytania w załączniku:

 

 

 ____________________________________

 

Poszukujemy wykładowców do prowadzenia wykładów w ramach projektu:

„Dialog społeczny wobec kryzysu”

„Śladami dobrych praktyk”

„Elastycznie i odpowiedzialnie – promocja dobrych praktyk w województwie śląskim”

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie swoich CV na adres mailowy: izba@ir.katowice.pl

 

 ____________________________________

 

W związku z realizacją projektu „Dialog społeczny wobec kryzysu” (nr projektu WND-POKL. 05.05.02-00-125/10-00)  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.5. Rozwój dialogu społecznego, Poddziałanie 5.5.2. współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Izba Rzemieślnicza oraz Małej  i Średniej Przedsiębiorczości zwraca się z zapytaniem o cenę zorganizowania szkolenia i seminarium.

1) seminarium dla ok. 58 osób w dniach 25-26 sierpnia 2011
2) szkolenie dla ok. 25 osób w dniach 20-21 października 2011

Proszę o przeslanie oddzielnie oferty dot. szkolenia i oferty dot. seminarium do dnia 3 czerwca 2011 roku.
Istnieje możliwość złożenia oferty częściowej np. tylko na szkolenie lub tylko na seminarium.
 

W związku z realizacją projektu „Z dyplomem łatwiej o sukces”(nr projektu WND-POKL.09.03.00-24-016/10-00), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zwraca się z prośbą o wycenę następujących usług

 

 

1.     Ogłoszenia w prasie - 04.05.2011 roku

    a)  Zapytanie ofertowe

    b) Wzór oferty

    c) Umowa

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 maja 2011 roku

 

 

 ____________________________________

 

 

 
 
W związku z realizacją projektu: „Rzemieślnicze e-kw@lifikacje, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet Priorytet IX  „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.6 „Upowszechnienie uczenie się dorosłych”, Poddziałania 9.6.1 „Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych  w formach szkolnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
40-078 Katowice, Plac Wolności 12
 
zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę
 
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest stworzenie platformy e-learningowej w szczególności: Opracowanie Layout-u lekcji, Opracowanie wzorcowego testu, Opracowanie testów dla wskazanych zawodów, Instalacja platformy, Zakup i wykonanie grafiki dla testów wraz z licencją, Hosting serwera, Wsparcie techniczne, Przygotowanie testów w wersji umożliwiającej nagranie płyt na CD.
 
 
 
 
 
 
 

 

. . . .

Dla gimnazjalistów

. . . .

Rzemieślnicze e-kw@lifikacje

. .

Fundusze unijne 2014-2020

. .

e-Platforma

. . . .

Wyszukiwarka

. .

Reklama

public relations
. . . .

Zarząd Izby

. . . .

Prezes Zarządu

. . . .

Dyrektor Naczelny

 

. . . .

Sale konferencyjne, szkoleniowe i rekrutacyjne

. . . .

Logowanie

login
hasło
Nie posiadasz własnego konta? Poproś pracownika IR
o przydzielenie własnego loginu i hasła.
. . . .
. . . .

GPW, kursy walut

Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2018-07-19 18:59)
WIG 56585.5 +0,26%
WIG20 2146.82 -0,11%
mWIG40 4205.05 +0,15%
sWIG80 12650.48 -0,37%
Wspierane przez Money.pl
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2018-07-19
USD 3,7163 +0,36%
EUR 4,3155 +0,28%
CHF 3,7121 +0,49%
GBP 4,8348 +0,15%
Wspierane przez Money.pl
. . . .

Pogoda

. . . .

Rzemiosło na YouTube.com

. . . .

Corporate Social Responsibility

Promujemy społeczną odpowiedzialność biznesu (corporate social responsibility) oraz elastyczne formy zatrudnienia. Zagadnienia te są niezwykle istotne szczególnie w obecnej sytuacji, jako element łagodzenia skutków kryzysu. Zobacz jakie mamy propozycje wspólnie ze związkami zawodowymi.

Czytaj więcej...

Projekt ''Pierwsza szychta''

Projekt Izby "Pierwsza szychta" realizowany w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej "Equal" został wybrany jako jeden z najlepszych w Unii Europejskiej projektów w ramach dialogu społecznego.

Czytaj więcej...

Dla Bezrobotnych

Sprawdź propozycje Izby dla osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy, które mogą skorzystać z naszych specjalnych projektów. Izba współpracuje w tym zakresie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach oraz powiatowymi urzędami pracy Województwa Śląskiego, wnioskując o pokrycie kosztów szkoleń z rezerwy Funduszu Pracy.
top
Copyright © 2010-2013 Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach wykonanie: input.com.pl