piątek, 20 lipca 2018
. . . .

Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie

Dział Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych IR MSP Katowice zajmuje się przygotowaniem oraz przeprowadzeniem egzaminów na tytuły kwalifikacyjne: czeladnicze i mistrzowskie. W Dziale dostępne są materiały dla kandydatów ubiegających się o uzyskanie tytułu kwalifikacyjnego. Można tu również ustalić terminy egzaminów promocyjnych dla rzemieślników. Ponadto pracownicy Działu Oświaty udzielają Członkom informacji dotyczących szkolenia osób młodocianych a także refundacji kosztów z tym związanych.

Dział Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych:
Plac Wolności 12, 40-078 Katowice
pokój 22 (II piętro)
tel.: +48 (32) 259 62 61 wew. 222, 223
fax.: +48 (32) 258 87 38

Kierownik Działu Oświaty:
Maria Barczak - Ostojska
Tel. (32) 259 62 61 wew. 222
e-mail: maria.ostojska@ir.katowice.pl 

 Numer Konta Bankowego:

PKO BP S.A. II Oddział w Katowicach
03 1020 2313 0000 3602 0022 9336

 

 

 

 

Ważne informacje oraz druki do pobrania

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu:

 

 1. Komisje egzaminacyjne Izby
 2. Warunki dopuszczenia do egzaminu
 3. Informacje dla osób przystępujących do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich
 4. Zakres egzaminu praktycznego w zawodzie fryzjer
 5. Zadania do etapu praktycznego egzaminu mistrzowskiego w zawodzie fryzjer
 6. Regulacje prawne
 7. Stawki opłat za egzaminy obowiązujące od 1 lutego 2016 r.
 8. Druk umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego (plik .pdf)
 9. Dyplom ozdobny - formularz zamówienia
 10. Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa czeladniczego/dyplomu mistrzowskiego (plik .doc)
 11. Wniosek o skrócenie lub przedłużenie umowy
 12. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego
 13. Wniosek o nadanie złotej "Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego"
 14. Wniosek o przyznanie Honorowego Patronatu Izby Rzemieślniczej MŚP
 15. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu poprawkowego czeladniczego oraz o udzielenie zniżki w opłacie + (UWAGA! DRUGA STRONA) oświadczenie, że dochód na członka rodziny nie przekracza wysokości minimum socjalnego za ostatni kwartał
 16. Wniosek o udzielenie zniżki w opłacie za egzamin czeladniczy + oświadczenie, że dochód na członka rodziny nie przekracza wysokości minimum socjalnego za ostatni kwartał
 17. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu poprawkowego mistrzowskiego oraz o udzielenie zniżki w opłacie + oświadczenie, że dochód na członka rodziny nie przekracza wysokości minimum socjalnego za ostatni kwartał
 
Dane dotycząca wysokości minimum socjalnego dostępne są na stronie Instytutu Pracy i Praw Socjalnych pod adresem:

 Do pobrania: minimum socjalne w 2015 roku (dane średnioroczne)

. . . .

Dla gimnazjalistów

. . . .

Rzemieślnicze e-kw@lifikacje

. .

Fundusze unijne 2014-2020

. .

e-Platforma

. . . .

Wyszukiwarka

. .

Reklama

Bank
. . . .

Zarząd Izby

. . . .

Prezes Zarządu

. . . .

Dyrektor Naczelny

 

. . . .

Sale konferencyjne, szkoleniowe i rekrutacyjne

. . . .

Logowanie

login
hasło
Nie posiadasz własnego konta? Poproś pracownika IR
o przydzielenie własnego loginu i hasła.
. . . .
. . . .

GPW, kursy walut

Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2018-07-19 18:59)
WIG 56585.5 +0,26%
WIG20 2146.82 -0,11%
mWIG40 4205.05 +0,15%
sWIG80 12650.48 -0,37%
Wspierane przez Money.pl
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2018-07-19
USD 3,7163 +0,36%
EUR 4,3155 +0,28%
CHF 3,7121 +0,49%
GBP 4,8348 +0,15%
Wspierane przez Money.pl
. . . .

Pogoda

. . . .

Rzemiosło na YouTube.com

. . . .

Projekt ''Pierwsza szychta''

Projekt Izby "Pierwsza szychta" realizowany w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej "Equal" został wybrany jako jeden z najlepszych w Unii Europejskiej projektów w ramach dialogu społecznego.

Czytaj więcej...

Corporate Social Responsibility

Promujemy społeczną odpowiedzialność biznesu (corporate social responsibility) oraz elastyczne formy zatrudnienia. Zagadnienia te są niezwykle istotne szczególnie w obecnej sytuacji, jako element łagodzenia skutków kryzysu. Zobacz jakie mamy propozycje wspólnie ze związkami zawodowymi.

Czytaj więcej...

Dla Bezrobotnych

Sprawdź propozycje Izby dla osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy, które mogą skorzystać z naszych specjalnych projektów. Izba współpracuje w tym zakresie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach oraz powiatowymi urzędami pracy Województwa Śląskiego, wnioskując o pokrycie kosztów szkoleń z rezerwy Funduszu Pracy.
top
Copyright © 2010-2013 Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach wykonanie: input.com.pl