piątek, 20 lipca 2018
. . . .

Projekty Europejskie

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stworzyło dla naszych rzemieślników oraz przedsiębiorców nowe możliwości, które od samego początku pomagaliśmy im wykorzystać. Zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów współfinansowanych ze środków unijnych, dzięki czemu setki mieszkańców naszego regionu zdobyły pracę, nowe kwalifikacje, czy tez mogły rozwinąć swoje firmy. Wykorzystujemy nasze bogate doświadczenie realizując projekty zarówno w ramach programów krajowych, jak i zagranicznych.

Zakres działalności:

 • przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych w ramach ponadnarodowych programów: Leonardo da Vinci i Grundtvig ("Uczenie się przez całe życie" - Lifelong Learning Programme)
 • realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (m.in. projekty szkoleniowe dla osób bezrobotnych i pracujących, projekty doradcze, promocyjne itd.)
 • rozliczanie projektów inwestycyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • współpraca z zagranicznymi partnerami Izby (w tym koordynowanie wyjazdów rzemieślników na zagraniczne targi)

Dział Projektów Europejskich

Plac Wolności 12, 40-078 Katowice
piętro II, pokój nr: 28, 29
Tel. +48 (32) 259 62 61 wew. 105, 110 i 217
Fax. +48 (32) 258 87 38
E-mail: projekty@ir.katowice.pl

Kierownik Działu Projektów Europejskich: Monika Dudek

 

 

Projekty w trakcie realizacji
 • Adepci Śląskiego Rzemiosła
  Informacje o projekcie Projekt Adepci Śląskiego Rzemiosła realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w okr... › więcej
 • Rozgryź swój biznes
  Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Rozgryź swój biznes, złożony w ramach konkursu numer POWR.02.02.00-IP.09-00-002/16 dla działania 2.2 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacj... › więcej
  Wkrótce rozpocznie się realizacja projektów
   Projekty zrealizowane
   • Pierwsza Szychta
    Projekt "Pierwsza szychta" to sztandarowy „produkt” Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Dał szansę na zatrudnienie dla osób dyskryminowanych na rynku pracy i ogólnopolską promocję „rzemieślniczego” try... › więcej
   • Elastycznie i odpowiedzialnie - promocja dobrych praktyk w województwie
    Celem projektu "Elastycznie i odpowiedzialnie - promocja dobrych praktyk w województwie śląskim" jest wzrost adaptacyjności przedsiębiorstw w województwie śląskim poprzez promocję oraz upowszechnienie wiedzy z zakresu społecznej odpowiedz... › więcej
   • Rzemiosło - najlepszy pracodawca w regionie
    "Rzemiosło - najlepszy pracodawca w regionie" to projekt realizowany przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej PrzedsiębiorczościwKatowicach i katowicki oddział Telewizji Polskiej S.A. W ramach projektu powstaje 30 programów telewiz... › więcej
   • Szefem będę ja!
    Projekt „Szefem będę ja!” skierowany jest do osób, które chcą założyć własną działalność gospodarczą (warunkiem jest brak zarejestrowanej działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy). Projekt przewiduje udział 40 osób z całe... › więcej
   • Z dyplomem łatwiej o sukces
    Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE /* Style Defini... › więcej
   • Dialog społeczny wobec kryzysu
    Projekt „Dialog społeczny wobec kryzysu”, realizowany w ramach poddziałania 5.5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zakłada wzrost kompetencji 270 osób - partnerów dialogu społecznego: pracowników i członków rzemieślniczych organizacji... › więcej
   • Śladami dobrych praktyk
    Projekt „Śladami dobrych praktyk” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w partnerstwie z TVP S.A. Oddział Katowice. Projekt polegał na pr... › więcej
   • Złoty interes
    Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pt. „Złoty interes”, złożony w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów i na mocy uchwały Zarządu Województwa Śląskiego... › więcej
   • „Rzemieślnik jako artysta – różnorodne metody rozwoju rzemiosła oraz kształcenia zawodowego”
    Projekt mobilności "Rzemieślnik jako artysta – różnorodne metody rozwoju rzemiosła oraz kształcenia zawodowego", dofinansowany w ramach programu edukacyjnego Leonardo da Vinci, zakłada organizację tygodniowej wymiany międzynarodowej dla... › więcej
   • Edukacja w rzemiośle ma przyszłość!
    Projekt "Edukacja w rzemiośle ma przyszłość!" zakłada organizację tygodniowej wymiany międzynarodowej dla 20 osobowej grupy uczestników, którzy bezpośrednio zajmują się kwestiami związanymi z kształceniem zawodowym. Partnerem Izby w projek... › więcej
   • Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR na Śląsku
    Projekt „Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR na Śląsku” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Foru... › więcej
   • Rzemieślnicze e-kw@lifikacje
    Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2213/176/IV/2012 z dnia 9 sierpnia 2012 r. zatwierdził do realizacji projekt: „Rzemieślnicze e-kw@lifikacje” w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/9.6.1/2012 dla Poddziałania 9.6.1 „Upowszechnienie... › więcej
   • Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości - profesjonalna w dialogu
    „Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości – profesjonalna w dialogu” to projekt w partnerstwie z Krajową Izbą Gospodarczą w Warszawie. Projekt dotyczy opracowania i wdrożenia e-platformy DIALOGU SPOŁECZNEGO... › więcej
   • Europejskie standardy kształcenia zawodowego
    Projekt "Europejskie standardy kształcenia zawodowego" zakłada organizację tygodniowej wymiany międzynarodowej dla 20 osobowej grupy uczestników, którzy bezpośrednio zajmują się kwestiami związanymi z kształceniem zawodowym. Partnerem Izb... › więcej
   • Mama i tata równi w pracy i w domu - ogólnopolska kampania na rzecz promocji idei równych szans
    "Mama i tata równi w pracy i w domu - ogólnopolska kampania na rzecz promocji idei równych szans" to projekt realizowany w partnerstwie z Telewizja Polską S.A. OddziałTerenowy w Katowicach. Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii E... › więcej
   • Trening czyni mistrza – praktyczna nauka zawodu i języka obcego szansą na międzynarodowym rynku pracy
    „Trening czyni mistrza – praktyczna nauka zawodu i języka obcego szansą na międzynarodowym rynku pracy” (XII.2013-X.2014)to projekt Izby we współpracy z Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekt mbH. Projekt dotyczy organizacji 4 tyg... › więcej
   • Teraz jesteśmy najlepsi
    W sierpniu 2008 roku Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach rozpoczęła realizację projektu "Teraz jesteśmy najlepsi". Ogólnym celem projektu, który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społeczne... › więcej
   • Kształcenie zawodowe - droga do sukcesu
    Projekt "Kształcenie zawodowe - droga do sukcesu" zakłada organizację tygodniowej wymiany międzynarodowej dla 20 osobowej grupy uczestników, którzy bezpośrednio zajmują się kwestiami związanymi z kształceniem zawodowym. Partnerem Izby w pro... › więcej
   • Flexicurity a dialog społeczny
    Projekt "Flexicurity a dialog społeczny" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w partnerstwie z Pomorską Izbą Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku. Projekt ma na celu przedstawienie i promow... › więcej
   • Atrakcyjni zawodowo
    "Atrakcyjni zawodowo" to projekt Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w partnerstwie z Cechem Rzemiosł Różnych w Raciborzu. Projekt skierowa... › więcej
   • Fryzjer z pasją
    "Fryzjer z pasją" to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą i Małej Przedsiębiorczości w Świdnicy. Projekt skierowany jest do osób z województwa dolnośląskiego, które pracuj... › więcej
   • Dialog społeczny
    Projekt „Dialog społeczny” realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w partnerstwie z: Cechem Rzemiosł Różnych wJaworznie, Cechem Rzemieślników i innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu... › więcej
   • Rzemieślnicze kwalifikacje szansą powrotu na rynek pracy
    "Rzemieślnicze kwalifikacje szansą powrotu na rynek pracy" to projekt realizowany przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach od 01.10.2008 do 30.09.2009 roku w ramach poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjn... › więcej
   • Nowa twarz rzemiosła
    "Nowa twarz rzemiosła" to projekt realizowany przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w partnerstwie z Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Lu... › więcej
   • Aktywna gmina jurajska
    Od października do końca grudnia 2008 roku Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach realizowała projekt pt. "Aktywna gmina jurajska" - skierowany do mieszkańców gmin wiejskich powiatu zawierciańskiego. Cel... › więcej
   • Bądź aktywny
    Od października do końca grudnia 2008 roku Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach realizowała projekt pt. "Bądź aktywny" - skierowany do mieszkańców gmin wiejskich powiatu rybnickiego. Celem projektu zre... › więcej
   • Społeczna odpowiedzialności biznesu przewagą konkurencyjną dolnośląskich przedsiębiorstw
    Projekt "Społeczna odpowiedzialność biznesu przewagą konkurencyjną dolnośląskich przedsiębiorstw", realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zakłada promocję idei społecznej odpowiedzialności biznesu w województwie dolnoślą... › więcej
   • Nasza gmina w Europie
    Od października do końca grudnia 2008 roku Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach realizowała projekt pt. "Nasza gmina w Europie" - skierowany do mieszkańców gmin wiejskich powiatu gliwickiego. Celem pro... › więcej
   • Podniesienie kwalifikacji zawodowych i uzyskanie tytułu zawodowego w zawodzie sprzedawca
    Projekt realizowany w ramach Działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zakładał przeprowadzenie bezpłatnych... › więcej
   • Obszary wiejskie w dialogu społecznym
    Od października do końca grudnia 2008 roku Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach realizowała projekt pt. "Obszary wiejskie w dialogu społecznym" - skierowany do mieszkańców gmin wiejskich powiatu wodzis... › więcej
   • Społeczna odpowiedzialność biznesu remedium na kryzys
    Projekt "Społeczna odpowiedzialność biznesu remedium na kryzys", realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zakładał promocję idei społecznej odpowiedzialności biznesu w województwie łódzkim. W ramach projektu odbyły się 2... › więcej
   • Wspieramy siebie i naszą małą ojczyznę
    Od października do końca grudnia 2008 roku Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach realizowała projekt pt. "Wspieramy siebie i naszą małą ojczyznę" - skierowany do mieszkańców gmin wiejskich powiatu częst... › więcej
   • Promocja społecznej odpowiedzialności biznesu w województwie śląskim
    "Promocja społecznej odpowiedzialności biznesu w województwie śląskim" to projekt, którego celem było rozpowszechnienie wiedzy na temat CSR (Corporate Social Responsibility) orazjej promocjawśród przedsiębiorców, przedstawicieli związków... › więcej
   • Innowacyjny dizajn lokomotywą śląskiej gospodarki. Sieć współpracy środowisk akademickich z biznesem
    Projekt "Innowacyjny dizajn lokomotywą śląskiej gospodarki. Sieć współpracy środowisk akademickich z biznesem" realizowany w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki zakłada podjęcie działań ukierunkowanych na zwiększenie świadomości sek... › więcej
   • Praca dla dwojga
    "Praca dla dwojga" to projekt realizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, w którym Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach pełniła rolę partnera. Celem tej inicjatywy było sprawdzenie możliwości e... › więcej
   • Aktywizacja zawodowa młodzieży rzemieślniczej kończącej naukę zawodu w latach 2002-2004
    Projekt "Aktywizacja zawodowa młodzieży rzemieślniczej kończącej naukę zawodu w latach 2002-2004" realizowany był przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w ramach Programu Phare 2002 RZL - "Promocj... › więcej
   • Promocja kształcenia ustawicznego w województwie śląskim
    Projekt "Promocja kształcenia ustawicznego w województwie śląskim" realizowany jest w partnerstwie z Regionem Śląsko-Dąbrowskim NSZZ "Solidarność" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu jest promocja wiedzy i... › więcej
   • Patron
    W grudniu 2007 roku rozpoczęła się realizacja międzynarodowego projektu „Patron”, w którym Izba Rzemieślnicza w Katowicach występuje w roli partnera hiszpańskiej Izby Gospodarczej w Oviedo. Celem projektu jest wspieranie przedsiębiorczości... › więcej
   • Edukacja w rzemiośle - najlepsza inwestycja (Leonardo da Vinci)
    "Edukacja w rzemiośle - najlepsza inwestycja" to projekt realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci, który skierowany jest do przedstawicieli branży motoryzacyjnej. Projekt polegał na organizacji tygodniowego szkolenia międzynarodowego... › więcej
   • Desire
    Projekt "Desire" realizowany był w ramach Programu Leonardo da Vinci w okresie od października 2003 r. do września 2006 roku. Inicjatywa ta skupiała 18 partnerów z 10 różnych krajów, a jej głównym celem było promowanie ducha przedsiębiorczo... › więcej
    . . . .

    Dla gimnazjalistów

    . . . .

    Rzemieślnicze e-kw@lifikacje

    . .

    Fundusze unijne 2014-2020

    . .

    e-Platforma

    . . . .

    Wyszukiwarka

    . .

    Reklama

    Telewizja TVS
    . . . .

    Zarząd Izby

    . . . .

    Prezes Zarządu

    . . . .

    Dyrektor Naczelny

     

    . . . .

    Sale konferencyjne, szkoleniowe i rekrutacyjne

    . . . .

    Logowanie

    login
    hasło
    Nie posiadasz własnego konta? Poproś pracownika IR
    o przydzielenie własnego loginu i hasła.
    . . . .
    . . . .

    GPW, kursy walut

    Giełda
    Money.pl - Kliknij po więcej
    GPW (2018-07-19 18:59)
    WIG 56585.5 +0,26%
    WIG20 2146.82 -0,11%
    mWIG40 4205.05 +0,15%
    sWIG80 12650.48 -0,37%
    Wspierane przez Money.pl
    Kursy walut
    Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
    NBP 2018-07-19
    USD 3,7163 +0,36%
    EUR 4,3155 +0,28%
    CHF 3,7121 +0,49%
    GBP 4,8348 +0,15%
    Wspierane przez Money.pl
    . . . .

    Pogoda

    . . . .

    Rzemiosło na YouTube.com

    . . . .

    Projekt ''Pierwsza szychta''

    Projekt Izby "Pierwsza szychta" realizowany w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej "Equal" został wybrany jako jeden z najlepszych w Unii Europejskiej projektów w ramach dialogu społecznego.

    Czytaj więcej...

    Corporate Social Responsibility

    Promujemy społeczną odpowiedzialność biznesu (corporate social responsibility) oraz elastyczne formy zatrudnienia. Zagadnienia te są niezwykle istotne szczególnie w obecnej sytuacji, jako element łagodzenia skutków kryzysu. Zobacz jakie mamy propozycje wspólnie ze związkami zawodowymi.

    Czytaj więcej...

    Dla Bezrobotnych

    Sprawdź propozycje Izby dla osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy, które mogą skorzystać z naszych specjalnych projektów. Izba współpracuje w tym zakresie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach oraz powiatowymi urzędami pracy Województwa Śląskiego, wnioskując o pokrycie kosztów szkoleń z rezerwy Funduszu Pracy.
    top
    Copyright © 2010-2013 Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach wykonanie: input.com.pl